Livslångt lärande en realitet – framför allt för kvinnor

Det är främst kvinnor som återvänder till högskolan för nya eller kompletterande studier, enligt en ny rapport från Högskoleverket om studiemönster och studietider.

Svensk högskoleutbildning utmärks av flexibilitet och stor valfrihet, som också utnyttjas av studenterna. Till skillnad från i många andra länder finns det möjlighet att fritt välja ett stort antal kurser med olika inriktningar men också att, oberoende av ålder, återvända till högskolan för nya eller kompletterande studier.

Högskoleverkets kartläggning av studenternas studiemönster i form av antal studieperioder och totala studietider har krävt en uppföljning lång som ett ”helt vuxenliv”. Det är egentligen först nu det har varit möjligt att göra en sådan uppföljning.

40 procent återvänder till högskolan
Av alla som varit nybörjare i högskolan under tjugoårsperioden 1978/79–1997/98 återvände 40 procent till nya studier efter en avslutad studieperiod. Bland kvinnorna återkom hälften, bland männen en tredjedel. Männen koncentrerade oftare studierna till en sammanhängande period, medan kvinnorna inte läste lika länge under sin första period, men gärna återvände till högskolan, en eller flera gånger, senare i livet.

Bland kvinnorna var det lika vanligt bland dem som tog ut en examen som bland dem som inte gjorde det att komma tillbaka till högskolan för nya studier. Bland männen däremot var det vanligare att börja studera igen om man inte hade tagit en examen under första högskoleperioden.

Män med teknisk examen väljer andra områden
Varken kvinnorna eller männen som påbörjade sina studier inom juridik och samhällsvetenskap var särskilt examensinriktade. Mindre än hälften tog examen efter sin första studieperiod. De flesta återvändare kom i stor utsträckning tillbaka till samma område när de senare valde högskolan.

Manliga teknikstudenter tog examen under sin första studieperiod i större omfattning än genomsnittet. De som inte examinerades och som återkom till högskolan, återvände ofta till det tekniska området med målet att ta ut en examen. De som tog en examen i samband med den första studieperioden, valde emellertid ofta helt andra områden under sin andra studieperiod.

Lena Eriksson, tfn: 08-563 086 71
e-post: lena.eriksson@hsv.se

Om oss

Universitetskanslersämbetet (UKÄ) ska bidra till att stärka den svenska högskolan och Sverige som kunskapssamhälle. Vi granskar kvaliteten på högskoleutbildningarna, vi analyserar och följer upp utvecklingen inom högskolan och vi bevakar studenternas rättssäkerhet. www.uka.se

Prenumerera

Dokument & länkar