Luleå tekniska universitet får utfärda civilekonomexamen

Stärkt lärarkompetens och ökad lärarkapacitet ligger till grund för att Högskoleverket nu beviljar ansökan om att få utfärda civilekonomexamen.

Luleå tekniska universitet ansökte om rätt att ge civilekonomexamen första gången våren 2007. Ansökan avslogs den gången med motiveringen att lärarkompetens och lärarkapacitet saknades inom redovisning. Luleå har sedan dess stärkt sin lärarkompetens inom området med en docent och en adjungerad professor. Luleå har också minskat det beräknade antalet platser på utbildningen från 90 till 75 platser vilket ytterligare förbättrar lärar- och handledarkapaciteten.

I samråd med sakkunnig gör Högskoleverket bedömningen att Luleå tekniska universitet därmed uppfyller kraven för att ge civilekonomexamen.

Läs hela beslutet på www.hsv.se

För mer information kontakta:
Loulou von Ravensberg
08 - 5630 8547
loulou.von.ravensberg@hsv.se

Clas-Uno Frykholm
08 - 5630 8626
clas-uno.frykholm@hsv.se

Carl Sundström
08 – 5630 8826
carl.sundstrom@hsv.se

Om oss

Universitetskanslersämbetet (UKÄ) ska bidra till att stärka den svenska högskolan och Sverige som kunskapssamhälle. Vi granskar kvaliteten på högskoleutbildningarna, vi analyserar och följer upp utvecklingen inom högskolan och vi bevakar studenternas rättssäkerhet. www.uka.se

Prenumerera

Dokument & länkar