Nära två hundra utbildningar utvärderade: Så står det till med kvaliteten på högskoleutbildningarna

Den 25 april offentliggör Högskoleverket resultaten från kvalitetsutvärderingarna av sammanlagt 189 utbildningar runt om i landet.

Högskoleverket har i uppdrag att under 2011–2014 utvärdera alla utbildningar som leder till en examen, cirka 6 000 utbildningar. Nästa vecka släpps de första resultaten. Därefter kommer de att komma kontinuerligt fram till 2014.

25 universitet och högskolor berörda

Resultaten som släpps den 25 april gäller utbildningar i följande ämnen:

  • arbetsvetenskap
  • ekonomisk historia
  • geovetenskap och kulturgeografi
  • medie- och kommunikationsvetenskap samt journalistik
  • nationalekonomi
  • psykologi och psykologexamen
Ny utvärderingsmodell – omdömen på tregradig skala

Högskoleverket arbetar nu efter en ny utvärderingsmodell:

  • Fokus på studenternas examensarbeten.
  • Alla utbildningar kommer att tilldelas något av de tre omdömena: mycket hög kvalitet, hög kvalitet eller bristande kvalitet.

Regeringen kommer att använda omdömena som underlag till resurstilldelningen – de utbildningar som får det högsta omdömet får extra resurser. 

Resultatsök – enkel webbfunktion listar resultaten

Resultaten kommer att publiceras på hsv.se i webbfunktionen Resultatsök. Där kommer man att kunna söka på ämne och få upp en lista på samtliga utbildningar som ingår i ämnesutvärderingen samt vilket omdöme de har fått. 

Kontaktperson: pressekreterare Stina Moritz/Linnea Bolter, tfn 073-662 86 33.

Taggar:

Om oss

Universitetskanslersämbetet (UKÄ) ska bidra till att stärka den svenska högskolan och Sverige som kunskapssamhälle. Vi granskar kvaliteten på högskoleutbildningarna, vi analyserar och följer upp utvecklingen inom högskolan och vi bevakar studenternas rättssäkerhet. www.uka.se

Prenumerera

Dokument & länkar