Nya regler föreslås för brottsdömda studenter

Universitet och högskolor ska kunna dra in rätten för en student att genomgå verksamhetsförlagd utbildning (VFU) om de som är ansvariga för verksamheten, till exempel ett landsting eller en skola, säger nej till att ta emot studenten. Det föreslår Högskoleverket till regeringen. Samtidigt ställer sig verket bakom Uppsala universitet i ett aktuellt fall om en morddömd läkarstudent.

En läkarstudent har anmält Uppsala universitet till Justitiekanslern (JK) för att universitetet inte har ordnat en plats för VFU åt honom. Tre landsting har svarat nej på grund av att han dömts till fängelse för mord. Studenten kan därför inte fortsätta sin utbildning. Högskoleverket anser i sitt yttrande till JK att Uppsala universitet gjort tillräckligt när det frågat tre landsting och har därmed inte gjort något fel. Studentens rätt till VFU ska kunna dras in I dag redovisar Högskoleverket även ett regeringsuppdrag där man har utrett hur högskolorna ska kunna hantera situationer av det här slaget. Utredningen gäller både förutsättningarna för att inte anta personer som gjort sig skyldiga till allvarliga brott och möjligheten att avskilja sådana studenter från en pågående utbildning. Regeringen har i uppdraget gjort klart att utgångspunkten för eventuella nya regler ska vara att en student inte kommer att kunna slutföra en utbildning på grund av ett beslut av en annan myndighet än högskolan. Högskoleverket menar att flera skäl talar emot regler om att neka brottsdömda att antas till högskolan. Det skulle bland annat vara svårt att vid antagningen avgöra vilka studenter som kommer att ha kontakt med personer som behöver skydd mot övergrepp. Nya förutsättningar för avskiljande bör inte heller införas. Det skulle inte fungera tillsammans med dagens avskiljanderegler. I stället föreslår Högskoleverket att högskolorna ska kunna dra in en students rätt att genomgå VFU om de som är ansvariga för verksamheten, t.ex. ett landsting eller en skola, säger nej till att ta emot studenten av hänsyn till patienter respektive elever. Kontrollen av vilka studenter som gjort sig skyldiga till brott ska alltså göras av de verksamhetsansvariga, inte av universitetet eller högskolan. Studenten ska kunna överklaga För att stärka studentens rättssäkerhet bör högskolans beslut kunna överklagas till Överklagandenämnden för högskolan. Nämnden ska pröva om högskolan gjort tillräckligt för att ordna en plats för studenten på VFU:n. Situationen för den morddömda läkarstudenten vid Uppsala universitetet visar att det finns ett behov av sådana regler. Läs hela rapporten och yttrandet till JK på www.hsv.se.

Om oss

Universitetskanslersämbetet (UKÄ) ska bidra till att stärka den svenska högskolan och Sverige som kunskapssamhälle. Vi granskar kvaliteten på högskoleutbildningarna, vi analyserar och följer upp utvecklingen inom högskolan och vi bevakar studenternas rättssäkerhet. www.uka.se

Prenumerera

Dokument & länkar