Ökning av antalet nybörjare på lärarutbildning jämfört med 2011

Antalet nybörjare har ökat på lärarutbildningen höstterminen 2012 jämfört med höstterminen 2011. De är ungefär lika många på lärarutbildning mot förskollärare, grundskollärare och ämneslärare, men flest nybörjare har lärarutbildning mot förskollärarexamen. Det framgår av en ny analys från Högskoleverket.

Bland nybörjarna på lärarutbildningen är förskollärarstudenterna flest. Det räcker emellertid inte eftersom de framtida behoven av förskollärare är större än antalet nybörjare. En framtida brist på grundskollärare förväntas också, i synnerhet för årskurserna 4–6. Även för ämneslärare förväntas brist inom vissa ämnen, främst för årskurserna 7–9. Dessutom kommer det sannolikt att fattas yrkeslärare under de närmaste åren.

Under 2000-talet rådde en trendmässig minskning av antalet nybörjare på lärarutbildningen, som avbröts läsåret 2009/10. Höstterminen 2011 skedde åter en större nedgång i antalet nybörjare. Men den nedgången tycks ha varit tillfällig. Höstterminen 2012 har antalet nybörjare närmat sig nivåerna terminerna före nedgången med nära 9 300 nybörjare jämfört med 8 300 höstterminen 2011.

Nedgång i antalet examina
Det senaste läsåret har det skett nästan en halvering av antalet examina på lärarutbildning jämfört med läsåret innan – från 12 366 läsåret 2010/11 till 6 439 läsåret 2011/12. Ett undantag är inriktningen mot förskola/förskoleklass där ingen minskning skett.

Men nedgången är inte så dramatisk som den ser ut. Antalet examina var nämligen mycket högt läsåret 2010/11 eftersom många examina då togs ut bland lärarutbildade som tidigare inte tagit ut sin examen, bl.a. på grund av de nya reglerna för lärarlegitimation.

Bland de examinerade har andelen män fallit tillbaka till samma nivå som för fem år sedan då den var cirka 20 procent. Andelen män på lärarutbildningar är tämligen stabil över tid. Männen är koncentrerade till lärarexamina med inriktning mot ämneslärare, där det är nästan jämn könsfördelning.

Kontaktpersoner:
Annika Pontén, tfn: 08-563 087 57, e-post: annika.ponten@hsv.se
Pressekreterare, tfn: 073-662 86 33, e-post: press@hsv.se

Taggar:

Om oss

Universitetskanslersämbetet (UKÄ) ska bidra till att stärka den svenska högskolan och Sverige som kunskapssamhälle. Vi granskar kvaliteten på högskoleutbildningarna, vi analyserar och följer upp utvecklingen inom högskolan och vi bevakar studenternas rättssäkerhet. www.uka.se

Prenumerera

Dokument & länkar