Otillåtna studieavgifter vid två universitet

Universitetskanslersämbetet kritiserar Uppsala universitet och Luleå tekniska universitet för att studenter inom utbytesprogrammet Erasmus Mundus måste betala studieavgifter. Svensk högskoleutbildning ska vara avgiftsfri. Samtidigt menar Universitetskanslersämbetet att den svenska lagstiftningen medför problem för svenska universitet och högskolor att delta i den här typen av internationella utbyten. Regeringen bör vidta åtgärder.

Universitetskanslersämbetet har utrett två tillsynsärenden där studenter från Sverige tvingats betala en studieavgift för att få läsa en masterutbildning inom det europeiska utbildningssamarbetet Erasmus Mundus. Studenterna har antagits vid Uppsala universitet och Luleå tekniska universitet. Men det är inte tillåtet för svenska universitet och högskolor att erbjuda utbildningar som svenska studenter måste betala för. Universitetskanslersämbetet riktar därför kritik mot Uppsala universitet och Luleå tekniska universitet. De drabbade studenterna har möjlighet att vända sig till Justitiekanslern för att begära skadestånd.

– Vi vill dock betona att den svenska lagstiftningen medför problem för svenska universitet och högskolor att delta i internationella utbyten. När samarbetena utformas så att alla studenter i programmen ska betala studieavgifter får de svenska lärosätena svårt att följa högskolelagens regel om att utbildningen ska vara avgiftsfri för studenterna. Åtgärder behöver vidtas och vi uppmärksammar därför Utbildningsdepartementet på problemet, säger Christian Sjöstrand, chefsjurist vid Universitetskanslersämbetet.

Läs besluten:
Uppsala universitet »
Luleå tekniska universitet »

Kontaktpersoner:
Beslut om Luleå tekniska universitet: Karin Strömgren, verksjurist
08-563 087 13, karin.stromgren@uk-ambetet.se

Beslut om Uppsala universitet: Mattias Wande, verksjurist
08-563 087 34, mattias.wande@uk-ambetet.se

Universitetskanslersämbetet är en ny myndighet inom högskoleområdet sedan den 1 januari 2013. Verksamheten handlar framför allt om att utvärdera kvaliteten på högskoleutbildningar, att utöva juridisk tillsyn av högre utbildning samt att ansvara för statistik och uppföljning, där ett stort uppdrag är att granska hur effektivt verksamheten vid universiteten och högskolorna bedrivs.

Taggar:

Om oss

Universitetskanslersämbetet (UKÄ) ska bidra till att stärka den svenska högskolan och Sverige som kunskapssamhälle. Vi granskar kvaliteten på högskoleutbildningarna, vi analyserar och följer upp utvecklingen inom högskolan och vi bevakar studenternas rättssäkerhet. www.uka.se

Prenumerera

Dokument & länkar

Citat

– Vi vill dock betona att den svenska lagstiftningen medför problem för svenska universitet och högskolor att delta i internationella utbyten. När samarbetena utformas så att alla studenter i programmen ska betala studieavgifter får de svenska lärosätena svårt att följa högskolelagens regel om att utbildningen ska vara avgiftsfri för studenterna. Åtgärder behöver vidtas och vi uppmärksammar därför Utbildningsdepartementet på problemet, säger Christian Sjöstrand, chefsjurist vid Universitetskanslersämbetet.
Christian Sjöstrand, chefsjurist vid Universitetskanslersämbetet.