Sjukgymnastutbildningar får högsta betyg

Universitetskanslersämbetet publicerar nu resultaten av ännu en granskning. Den här gången är det landets alla sjukgymnastutbildningar som har utvärderats. 18 av 24 utbildningar får högsta omdömet ”mycket hög kvalitet”.

Sjukgymnastutbildningen är ett av de större yrkesexamensprogrammen med nästan 2 000 studenter. Utbildningen erbjuds vid åtta universitet och högskolor. I utvärderingen ingår, förutom sjukgymnastexamen, även kandidat-, magister- och masterexamen i sjukgymnastik samt kandidat- och magisterexamen i fysioterapi.

Utbildningarna håller genomgående en hög kvalitet över hela landet. Av totalt 24 utbildningar får 18 omdömet ”mycket hög kvalitet” och resterande sex utbildningar får omdömet ”hög kvalitet”. Ingen av utbildningarna bedöms ha ”bristande kvalitet”. Se alla resultat nedan.

Även fler språkutbildningar utvärderade
Idag publiceras även utvärderingar av 43 språkutbildningar i tyska, afrikanska och orientaliska språk, svenska, nordiska språk samt svenska som andraspråk. Majoriteten av utbildningarna håller hög kvalitet – bara fem bedöms ha bristande kvalitet.

Se omdömena för dessa utbildningar i webbfunktionen Resultatsök »

Universitetskanslersämbetets utvärderingar görs i fyraårscykler. Sedan starten 2011 har drygt 700 utbildningar utvärderats. År 2014 ska alla utbildningar ha fått sina omdömen.

Kontaktpersoner:

Sjukgymnastik: Nils Olsson, utredare
08-563 088 40, nils.olsson@uk-ambetet.se

Tyska: Henrik Holmquist, utredare
08-563 086 05, henrik.holmquist@uk-ambetet.se

Afrikanska och orientaliska språk: Åsa Ekberg, utredare
08-563 086 27, asa.ekberg@uk-ambetet.se

Svenska, nordiska språk och svenska som andraspråk: Anna-Karin Malla
08-563 086 66, anna-karin.malla@uk-ambetet.se

Presskontakt för Universitetskanslersämbetet
073-662 86 33, press@uk-ambetet.se


Omdömen för sjukgymnastutbildningar:

Göteborgs universitet
Fysioterapi – kandidatexamen           Hög kvalitet
Fysioterapi – magisterexamen Mycket hög kvalitet
Sjukgymnastexamen Hög kvalitet
Karolinska institutet
Sjukgymnastexamen Mycket hög kvalitet
Sjukgymnastik – kandidatexamen Mycket hög kvalitet
Linköpings universitet
Sjukgymnastexamen Mycket hög kvalitet
Sjukgymnastik – kandidatexamen Mycket hög kvalitet
Sjukgymnastik – magisterexamen Mycket hög kvalitet
Sjukgymnastik – masterexamen Mycket hög kvalitet
Luleå tekniska universitet
Sjukgymnastexamen Hög kvalitet
Sjukgymnastik – kandidatexamen Hög kvalitet
Lunds universitet
Sjukgymnastexamen Mycket hög kvalitet
Sjukgymnastik – kandidatexamen Mycket hög kvalitet
Sjukgymnastik – magisterexamen Mycket hög kvalitet
Sjukgymnastik – masterexamen Mycket hög kvalitet
Mälardalens högskola
Sjukgymnastexamen Hög kvalitet
Sjukgymnastik – kandidatexamen Hög kvalitet
Umeå universitet
Sjukgymnastexamen Mycket hög kvalitet
Sjukgymnastik – kandidatexamen Mycket hög kvalitet
Sjukgymnastik – magisterexamen     Mycket hög kvalitet
Sjukgymnastik – masterexamen Mycket hög kvalitet
Uppsala universitet
Sjukgymnastexamen Mycket hög kvalitet
Sjukgymnastik – kandidatexamen Mycket hög kvalitet
Sjukgymnastik – magisterexamen Mycket hög kvalitet

Mer information om  resultaten för sjukgymnastutbildningarna i webbfunktionen Resultatsök »

Taggar:

Om oss

Universitetskanslersämbetet (UKÄ) ska bidra till att stärka den svenska högskolan och Sverige som kunskapssamhälle. Vi granskar kvaliteten på högskoleutbildningarna, vi analyserar och följer upp utvecklingen inom högskolan och vi bevakar studenternas rättssäkerhet. www.uka.se

Prenumerera