Språkutbildningar håller hög kvalitet

Universitetskanslersämbetet har utvärderat kvaliteten på utbildningar i franska, italienska, rumänska, spanska och romanska språk, totalt 21 utbildningar vid nio universitet och högskolor.

Universitetskanslersämbetet utvärderar kontinuerligt kvaliteten på högskoleutbildningarna. Den senaste utvärderingen som precis har avslutats rör utbildningar som leder till en examen i franska, italienska, rumänska, spanska och romanska språk. Majoriteten, 16 utbildningar, får omdömet ”hög kvalitet”. Fyra utbildningar får det högsta omdömet ”mycket hög kvalitet” medan en utbildning bedöms ha ”bristande kvalitet”.

Universitetskanslersämbetet har även genomfört en utvärdering av utbildningar inom översättning och översättningsvetenskap som erbjuds vid tre universitet. Även där håller majoriteten av utbildningarna en hög kvalitet.  

Utbildningar som får omdömet "bristande kvalitet" uppfyller inte kvalitetskraven för högre utbildning och kommer att följas upp av Universitetskanslersämbetet om ett år. Om bristerna kvarstår kan universitetet eller högskolan förlora sitt examenstillstånd. De universitet och högskolor vars utbildningar får högsta omdömet uppmuntras i form av en extra ”kvalitetspeng” från regeringen.

Se listan nedan över samtliga omdömen.

Mer information om resultaten hittar du enkelt på www.uk-ambetet.se genom webbfunktionen Resultatsök.

Till Resultatsök »

Den 27 februari publicerar Universitetskanslersämbetet ytterligare beslut om språkutbildningar i tyska, afrikanska och orientaliska språk, svenska och nordiska språk samt svenska som andraspråk.

Kontaktpersoner:

Romanska språk: Lisa Jämtsved Lundmark, utredare
08-563 088 03, lisa.jamtsved.lundmark@uk-ambetet.se

Översättning: Lena Pettersson, utredare
08-563 086 78, lena.pettersson@uk-ambetet.se

Per Westman, tf. avdelningschef
08-563 085 39, per.westman@uk-ambetet.se

Omdömen:

Göteborgs universitet
Franska – kandidatexamen Hög kvalitet
Franska – magisterexamen Hög kvalitet
Italienska – kandidatexamen Hög kvalitet
Spanska – kandidatexamen Mycket hög kvalitet
Översättning – magisterexamen    Hög kvalitet
Översättning – masterexamen Hög kvalitet
Högskolan Dalarna
Franska – kandidatexamen Hög kvalitet
Linköpings universitet
Franska – kandidatexamen Hög kvalitet
Spanska – kandidatexamen Hög kvalitet
Linnéuniversitetet
Franska – kandidatexamen Hög kvalitet
Spanska – kandidatexamen  Mycket hög kvalitet
Lunds universitet
Franska – kandidatexamen Mycket hög kvalitet
Italienska – kandidatexamen Hög kvalitet
Rumänska – kandidatexamen Hög kvalitet
Spanska – kandidatexamen Hög kvalitet
Översättning – magisterexamen Hög kvalitet
Översättning – masterexamen Bristande kvalitet
Mälardalens högskola
Spanska – kandidatexamen                         Bristande kvalitet
Stockholms universitet
Romanska språk – kandidatexamen Hög kvalitet
Romanska språk – magisterexamen Hög kvalitet
Översättningsvetenskap – kandidatexamen    Hög kvalitet
Översättningsvetenskap – magisterexamen Hög kvalitet
Översättningsvetenskap – masterexamen Mycket hög kvalitet
Umeå universitet
Spanska – kandidatexamen Hög kvalitet
Uppsala universitet
Franska – kandidatexamen Hög kvalitet
Italienska – kandidatexamen Hög kvalitet
Romanska språk – magisterexamen Mycket hög kvalitet
Spanska – kandidatexamen Hög kvalitet

                         
                       
                 
                   
                  


Taggar:

Om oss

Universitetskanslersämbetet (UKÄ) ska bidra till att stärka den svenska högskolan och Sverige som kunskapssamhälle. Vi granskar kvaliteten på högskoleutbildningarna, vi analyserar och följer upp utvecklingen inom högskolan och vi bevakar studenternas rättssäkerhet. www.uka.se

Prenumerera

Dokument & länkar