Trenden fortsätter: Färre anmälningar högskoleprovet

Den 27 oktober är det dags för höstens högskoleprov. Men intresset för provet har minskat och det är nu tredje gången i rad som antalet anmälningar sjunker till höstprovet. Jämfört med hösten 2006 har 9 procent färre anmält sig. Det visar Högskoleverkets sammanställning av anmälningarna runt om i landet.

Totalt har 30 282 personer anmält sig till höstens högskoleprov som går av stapeln den 27 oktober. Jämfört med förra hösten är det en minskning med 9 procent då över 33 000 anmälningar kom in.


God arbetsmarknad lockar

Antalet provdeltagare har minskat sedan hösten 2005 trots att årskullarna växer och det har blivit svårare att läsa upp gymnasiebetygen på komvux. Samtidigt har också intresset för högre utbildning sjunkit bland både kvinnor och män.

Den starka arbetsmarknaden gör att många, framför allt äldre, väljer arbete framför studier. I och med att sökandetrycket till högskolan är lägre nu än för ett par år sedan är det också fler som kommer in på betygen, vilket leder till att högskoleprovet minskar i betydelse.

– Minskningen syns i alla åldergrupper, men mest minskar gruppen 30 år eller äldre. Det blir också mindre vanligt att man skriver provet flera gånger. De som går naturvetarprogrammet på gymnasiet skriver dock fortfarande provet i hög utsträckning, säger Nils Olsson, utredare på Högskoleverket.


Oförändrat i Dalarna

Dalarna är ensamt om ett oförändrat antal anmälningar; i övrigt har de minskat i hela landet. På Gotland och i Blekinge skriver 20 respektive 19 procent färre höstens högskoleprov, vilket procentuellt sett är de största minskningarna. Men också vid Mälardalen och i Örebro har anmälningarna minskat kraftigt. I antal räknat har Göteborg tappat flest anmälda, cirka 680 färre. Stockholm är en av få regioner där anmälningarna till högskoleprovet bara minskat med ett fåtal procent.


Se tabell i bilagan för samtliga siffror

På www.studera.nu hittar du mer information om högskoleprovet

Om oss

Universitetskanslersämbetet (UKÄ) ska bidra till att stärka den svenska högskolan och Sverige som kunskapssamhälle. Vi granskar kvaliteten på högskoleutbildningarna, vi analyserar och följer upp utvecklingen inom högskolan och vi bevakar studenternas rättssäkerhet. www.uka.se

Prenumerera

Dokument & länkar