Ny bok: Sjövägen till Sverige – Från 1500-talet till våra dagar

FÖR FÖRSTA GÅNGEN tar Sveriges främsta maritima forskare ett helhetsgrepp på det maritima området Sverige och Norden. Sjövägen till Sverige lyfter fram kunskapen om havets centrala roll i Sveriges samtid och historia. Det handlar om de långa historiska linjerna, från Gustav Vasas tid till idag.

Havet är en central del av Sveriges moderna och historiska identitet. Närheten till vatten präglar i många avseenden vårt land. Det havsnära läget är dessutom en viktig förklaring till de svenska storstädernas historiska och nuvarande attraktionskraft.

”På ett komplext sätt ingår havet i den svenska självbilden: det både fjärmar och förbinder landet med omvärlden.”

Om havets närhet är så betydelsefull för den svenska historien – varför har i så fall inte detta förhållande rönt större uppmärksamhet tidigare?
  Under de senaste 200 åren har Sveriges historia ofta skildrats som en ”småstats” historia, samtidigt som det också varit fråga om en historieskrivning med ett introvert perspektiv.

”Historiker har blickat inåt landet istället för att titta ut över havet vilket också inneburit att sjöfartens och utrikeshandelns historia har fått liten uppmärksamhet. Som en konsekvens har Sveriges koloniala historia mestadels också förpassats till någon sorts kuriosa. Men med denna antologi förändrar vi det.”

Sjövägen till Sverige består av två delar. Den första delen kan läsas som en introduktion till svensk maritim historia från 1500-talet till idag. Här behandlas ämnen såsom svenska sjökrig och örlogsflottans historia, utrikeshandel och sjöfart, skeppsvarvens historia, fiske och passagerarsjöfart.  
  Den andra delen presenterar ett antal fallstudier som på skilda sätt belyser de mer samtida svenska relationerna till havet: allt från sjömanstatueringar, hummerfiske och myten om sjömanshustruns självständighet till många människors brinnande fritidsbåtsintresse.

Bifogat finns ett provkapitel från boken att bläddra i. 


Om författarna

Bokens redaktörer: SIMON EKSTRÖM, LEOS MÜLLER & TOMAS NILSON

Simon Ekström, docent i etnologi, Leos Müller, professor i historia, Tomas Nilson, lektor i historia, Mattias Agerberg, doktorand i statsvetenskap, Henrik Alexandersson, doktorand i arkeologi, Mirja Arnshav, fil.lic. i arkeologi och forskningssamordnare vid Statens maritima museer. Lennart Bornmalm, lektor vid Institutionen för biologi och miljövetenskap, Mattias Frihammar, FD i etnologi och postdoktor vid Centrum för maritima studier. Hanna Hagmark-Cooper, FD i historia och chef för Ålands sjöfartsmuseum. Per Hallén, lektor i ekonomisk historia, Dan Johansson, doktorand i historia, Pauli Kivistö, forskare vid Sjöhistoriska institutet i Åbo, Thomas Taro Lennerfors, universitetslektor och docent vid Institutionen för teknikvetenskaper, Ingvar Sjöblom, universitetsadjunkt och Gunnar Åselius, professor i historia.

Önskar ni recensionsexemplar eller vill komma i kontakt med författaren kontaktar ni: Malin Tenghamn på Roos & Tegner  malin@roostegner.se eller tel 040-674 75 53

Taggar:

Om oss

Universus Academic Press är en del av Roos & Tegnér AB och arbetar med kvalificerad akademisk utgivning. Vår utgivning har en tydlig akademisk profil och vänder sig i första hand till de som är intresserade av aktuell forskning. Vi samarbetar med forskare i hela Sverige och ger ut antologier, avhandlingsserier, debattböcker, forskningsrapporter, kurslitteratur, tidskrifter, doktorsavhandlingar och skriftserier på alla språk. Inom Roos & Tegnér ger vi ut bredare och mer kommersiell facklitteratur. Tanken är att denna utgivning ska inspirera, utveckla eller roa, gärna alltihop. Fokus ligger på facklitteratur men vi har även några skönlitterära författare i vårt ”stall”. Verksamheten präglas av både djup och bredd. Inom förlagen arbetar vi med stort personligt engagemang och vi är kända för att vara snabba, professionella i alla led och dessutom duktiga på marknadsföring och PR.

Prenumerera

Multimedia

Multimedia

Citat

Historiker har blickat inåt landet istället för att titta ut över havet vilket också inneburit att sjöfartens och utrikeshandelns historia har fått liten uppmärksamhet. Som en konsekvens har Sveriges koloniala historia mestadels också förpassats till någon sorts kuriosa. Men med denna antologi förändrar vi det.
Leos Müller