Ny vägledning ska underlätta upphandling av verksamhet för personer med funktionsnedsättning

Upphandlingsmyndigheten har tagit fram en ny vägledning om upphandling av verksamheter för barn och ungdomar samt vuxna med funktionsnedsättning. Vägledningen fokuserar särskilt på vad kommuner bör tänka på när de ställer krav i upphandlingen. 

– Att upphandla vård och omsorg är en stor utmaning för att kunna säkerställa välfärdstjänsterna i kommunernas verksamhet. Vi vill ge dem ett praktiskt stöd som kommer till nytta, säger Ann-Christin Nykvist generaldirektör på Upphandlingsmyndigheten

I vägledningen finns bland annat information om vad kommunen bör tänka på när förfrågningsunderlaget utformas, om vilka krav det går att ställa på leverantören i kvalificeringsfasen och vilka krav som kan ställas på tjänsten som ska utföras.

– Du får förslag på hur definition av tjänst, omfattning och målgrupp kan utformas och hur kvalitetskrav kan ställas i förfrågningsunderlagets kravspecifikation, berättar Elisabeth Åkrantz, som har varit ansvarig för att ta fram vägledningen.

Vägledningen har tagits fram i samråd med representanter för flera myndigheter och branschorganisationer. Det har också funnits en referensgrupp bestående av deltagare från ett flertal handikapporganisationer samt en pilotgrupp bestående av tjänstemän från ett antal kommuner.

Den 10 februari kommer Upphandlingsmyndigheten att anordna ett frukostseminarium i Stockholm där information från vägledningen presenteras. Seminariet kommer att webbsändas för dem som inte har möjlighet att delta på plats.

För ytterligare information, kontakta:

Susanne Lång, TF kommunikationschef, 076 5021 721

Elisabeth Åkrantz, enheten för upphandlingsstöd, 08-586 27 07

Om oss

Upphandlingsmyndigheten är en ny modern myndighet som ger stöd genom att utveckla och förmedla kunskap, verktyg och metoder för hållbar offentlig upphandling. Du kan vända dig till oss för att få information om och stöd i att genomföra hållbara, innovativa och effektiva offentliga affärer. Vi ger dig stöd på olika sätt genom hela upphandlingsprocessen. Se upphandlingsmyndigheten.se för mer information.

Prenumerera

Dokument & länkar