Nytt program erbjuder stöd kring tidig dialog för att främja innovation

Upphandlingsmyndigheten har av regeringen fått i uppdrag att främja innovation i upphandlingar genom tidig dialog under åren 2015-2019.

För att genomföra uppdraget lanserar nu Upphandlingsmyndigheten Programmet för utvecklande inköp. Programmet ska stimulera nya lösningar och bidra till utveckling av offentlig upphandling. 

  Regeringen lyfter i uppdraget fram att upphandling kan stimulera innovativa lösningar som bidrar till näringslivsutveckling och ökad välfärd. En framgångsfaktor för att främja innovation är att köpare har dialog med säljare så att de gemensamt kan identifiera de faktiska behoven och därmed kan nya lösningar utvecklas, säger Ann-Christin Nykvist, generaldirektör för Upphandlingsmyndigheten.

Syftet med programmet är att är bistå med konkret stöd i upphandlingsprojekt, utbilda och inspirera samt förmedla erfarenheter och exempel.

– Vi kommer bland annat att erbjuda facilitatorstöd i upphandlingsprojekt. Där vi kan leda workshops och dialogmöten, ge förslag på förbättringar avseende upphandlingsprojektens process, delta i projektmöten och vara ett bollplank till den upphandlande myndigheten, berättar Niklas Tideklev som leder det nya programmet på Upphandlingsmyndigheten.

På webbplatsen upphandlingsmyndigheten.se finns mer information om programmet och där kommer löpande stödmaterial, erfarenheter och goda exempel att publiceras.

För ytterligare information, kontakta:

Niklas Tideklev, projektledare Upphandlingsmyndigheten, 08-586 217 17

Susanne Lång, tf kommunikationschef Upphandlingsmyndigheten, 076-502 17 21

Om oss

Upphandlingsmyndigheten är en ny modern myndighet som ger stöd genom att utveckla och förmedla kunskap, verktyg och metoder för hållbar offentlig upphandling. Du kan vända dig till oss för att få information om och stöd i att genomföra hållbara, innovativa och effektiva offentliga affärer. Vi ger dig stöd på olika sätt genom hela upphandlingsprocessen. Se upphandlingsmyndigheten.se för mer information.

Prenumerera

Dokument & länkar