Upphandlingsmyndigheten och VINNOVA samverkar om innovationsupphandling

Upphandlingsmyndigheten och VINNOVA har träffat en överenskommelse om samarbete om innovationsupphandling. Syftet med samarbetet är att upphandlande myndigheter på ett lätt och effektivt sätt ska kunna få stöd och vägledning av hög kvalitet.

Samarbetet handlar bland annat om spridning av kunskap om innovationsupphandling och om att stödja innovations- och utvecklingsarbetet i offentlig verksamhet.

– Genom innovationsupphandling kan nya lösningar och produkter skapas, något som i sin tur kan gynna sysselsättningen och tillväxten. Samarbetet mellan myndigheterna ger goda förutsättningar för brett stöd till upphandlande myndigheter och leverantörer, säger Ann-Christin Nykvist, generaldirektör för Upphandlingsmyndigheten.

– Det är glädjande att vi är överens om ett samarbete där våra olika kompetenser kommer stärka det gemensamma arbetet för fler innovationsupphandlingar och en mer innovativ offentlig sektor i Sverige, säger Charlotte Brogren, generaldirektör för VINNOVA.

Upphandlingsmyndigheten arbetar med att ge stöd, vägledning och information om alla aspekter av innovationsupphandling.

VINNOVA erbjuder finansieringsmöjligheter för utvecklingsprojekt som rör upphandling och stödjer processer för behovsidentifiering i offentliga verksamheter. VINNOVA informerar även om finansieringsmöjligheter inom EU för offentlig verksamhet, till exempel utlysningar för innovationsupphandling.

Överenskommelsen sträcker sig fram till utgången av 2017 och utvärderas löpande för att myndigheterna ska kunna ge största möjliga mervärde till alla intressenter.

För ytterligare information, kontakta:

Susanne Lång, tf kommunikationschef Upphandlingsmyndigheten, 076-5021 721

Daniel Holmberg, pressekreterare VINNOVA, 08-473 30 53

Om oss

Upphandlingsmyndigheten är en ny modern myndighet som ger stöd genom att utveckla och förmedla kunskap, verktyg och metoder för hållbar offentlig upphandling. Du kan vända dig till oss för att få information om och stöd i att genomföra hållbara, innovativa och effektiva offentliga affärer. Vi ger dig stöd på olika sätt genom hela upphandlingsprocessen. Se upphandlingsmyndigheten.se för mer information.

Prenumerera

Dokument & länkar