Upphandlingsmyndigheten utökar stödet med anledning av flyktingsituationen

Den 1 oktober fick Upphandlingsmyndigheten i uppdrag av regeringen att ge upphandlande myndigheter vägledning i hur inköp kan hanteras med anledning av den rådande flyktingsituationen. En del i uppdraget har varit att utifrån svenska förhållanden konkretisera den tolkning som EU-kommissionen gör i sitt meddelande som publicerades i september.

Med anledning av regeringsuppdraget har Upphandlingsmyndighetens webbplats kompletterats med en ny vägledning som särskilt lyfter fram tillämpningen av lagen om offentlig upphandling (LOU) med anledning av flyktingsituationen.

På kort tid har antalet asylsökande personer ökat väsentligt och behovet av att snabbt få fram boenden, social omsorg, hälso-och sjukvård, tolkar m.m. är i många fall mycket stort.

– Upphandlingsreglerna ger ett utrymme för att förenkla och anpassa upphandlingarna till akuta situationer och vårt stöd ska underlätta för upphandlade myndigheter att utnyttja de möjligheterna, säger Ann-Christin Nykvist, generaldirektör på Upphandlingsmyndigheten.

Vägledningen visar när vissa förfaranden är tillämpliga och hur tillämpligheten ska bedömas samt det man behöver känna till runt överprövningar och vilka konsekvenser det kan få om man bryter mot en regel. Upphandlingsmyndigheten har haft samråd med Migrationsverket och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) för att få en aktuell bild av de akuta problemen och inköpsbehoven.
– Upphandlingsstödet kommer successivt att anpassas till de behov som finns genom bland annat kompletteringar av vägledningen på webben, insatser genom vår helpdesk och genom olika typer av riktade seminarier, säger Ann-Christin Nykvist.

Läs om tillämpning av LOU i akuta situationer

Läs EU-kommissionens tolkningsmeddelande

För ytterligare information, kontakta:

Susanne Lång, tf kommunikationschef, 076-50 21 721
Anders Asplund, chefsjurist, 08-58621761
Ulrika Sjöholm, jurist, 08-58621737

Taggar:

Om oss

Upphandlingsmyndigheten är en ny modern myndighet som ger stöd genom att utveckla och förmedla kunskap, verktyg och metoder för hållbar offentlig upphandling. Du kan vända dig till oss för att få information om och stöd i att genomföra hållbara, innovativa och effektiva offentliga affärer. Vi ger dig stöd på olika sätt genom hela upphandlingsprocessen. Se upphandlingsmyndigheten.se för mer information.