Ny rapport från HUI Research visar: Uppsala Konsert & Kongress har stor betydelse för turismen i Uppsala

Nästan var tionde turistkrona i Uppsala kan härledas till Uppsala Konsert & Kongress verksamhet: UKK bidrar till 8 procent av den totala turistekonomiska omsättningen i kommunen. Under 2010 konsumerade UKKs turistbesökare för ca 93 miljoner kronor i Uppsala utanför anläggningen. Det visar en ny rapport från HUI Research som presenteras idag.

Uppsala Konsert & Kongress (UKK) har ett starkt positivt inflytande på Uppsalas turism och besöksnäring och fungerar som en främjare för stadens utveckling i stort. Det framkommer i en ny rapport om de samhällsekonomiska effekter som UKK genererat sedan invigningsåret 2007. Utredningen har utförts av HUI Research på uppdrag av UKK.

Sedan 2007 har UKKs besökare konsumerat för ca 270 miljoner kronor i Uppsala kommun utanför själva anläggningen. Konsumtionen består främst av logi, samt restaurang- och cafébesök. Detaljhandel och restaurangverksamhet i området kring Vaksala Torg har årligen ökat sin omsättning sedan UKKs invigning. 

UKK bidrar även till ökade inkomster för staden genom kvarhållen köpkraft - när Uppsalabor väljer att gå på evenemang i Uppsala istället för på annan ort.

Andra gynnsamma effekter av UKK är inverkan på inflyttning till staden och en utvidgning av stadskärnan till östra delen av staden. 

- Vi som jobbar här har länge upplevt att UKK bidrar på ett betydelsefullt sätt, men vi är förstås mycket glada och stolta över att nu fått svart på vitt vilken tillgång huset och dess verksamhet är för staden, säger Magnus Bäckström VD, Uppsala Konsert & Kongress.

Kontakt Uppsala Konsert & Kongress:

Magnus Bäckström VD UKK, 018-727 90 90, magnus.backstrom@ukk.se

Mats Molander, marknadschef UKK, 018-727 90 41, mats.molander@ukk.se

Uppsala Konsert & Kongress är mötesplats för kulturlivet, företag och organisationer. Här arrangeras konserter, föreställningar, kongresser, konferenser, event och banketter. I de olika konsertsalarna framträder internationella, nationella och lokala artister inom alla musikaliska genrer. En stark ledstjärna för verksamheten är att vara välkomnande för alla med ett programutbud som präglas av mångfald och hög kvalitet. www.ukk.se 

Taggar:

Dokument & länkar