Mentices nya simulator för bildstyrd kirurgi baserad på Mimer SQL

Mentices nya simulator för bildstyrd kirurgi baserad på Mimer SQL Göteborgsföretaget Mentice leder introduktionen av klinisk utbildning i bildstyrd kirurgi med hjälp av modern simulatorteknik. Att på detta sätt förbättra kirurgiutbildningen reducerar kostnaderna och ökar patientsäkerheten. Mentices nya produktfamilj Procedicus består av "virtiual reality"-baserade kirurgisimulatorer som alla använder Mimer SQL som inbyggd databashanterare. Procedicus kommer att användas vid utbildningscentra för kirurgi över hela världen. Procedicus utbildningssystem från Mentice är en komplett lösning bestående av hårdvara, programvara, expertassistans och övningar för bildstyrd kirurgiträning samt även möjlighet till ackreditering av kirurger. Systemet möjliggör att kirurgerna kan träna handlag och fingerfärdighet på ett mycket realistiskt sätt. Procedicus består av ett antal kirurgiska instrument som är anslutna till en vanlig persondator. På skärmen visas alla instrumentens rörelser med tredimensionell grafik i realtid. Tack vare denna simulator kan behovet av försöksdjur reduceras avsevärt vid denna typ av utbildning. I centrum av Procedicus finns databasmotorn Mimer SQL. - När Mentice utvecklade den nya Procedicus-produkten behövde vi en stabil och standardiserad client/server-databas. Vår utvärdering visade att Mimer SQL uppfyller dessa krav plus att produkten ger oss en kostnadseffektiv lösning, säger Jonas Ohlsson, VD på Mentice. - Så här långt visar våra erfarenheter av Mimer SQL att den är en konkurrenskraftig databas nästan helt utan behov av underhåll, avslutar Jonas Ohlsson. - Mentices simulator med sin "virtual reality"-lösning är ett mycket spännande exempel på en avancerad produkt baserad på Mimer SQL, säger Stefan Eck, Produktchef på Upright Database Technology, - Mimer SQL är redan etablerad inom medicinsk administration och behandling, och tack vara Mentice finns Mimer SQL nu också representerad inom medicinsk utbildning, avslutar Stefan Eck. För mer information, kontakta Jonas Ohlsson, VD, Mentice AB Tel: +46 (0)31-7438090 E-mail: jonas.ohlsson@mentice.com, Web: http://www.mentice.com Stefan Eck, Produktchef, Upright Database Technology AB Tel: +46 (0)18-780 92 21, +46 (0)730-299 321 (mobil) E-mail: Stefan.eck@upright.se, Web: http://www.mimer.com Om Mentice Mentice är en världsledande leverantör av virtual reality (VR) baserade simulatorapplikationer inom det medicinska området med speciell inriktning på titthålskirurgi. Företaget har en komplett produktportfölj inom de endovaskulära-, kardiovaskulära-, laparoskopi- och artoskopiområdena. Mentice bedriver nära samarbeten med ledande experter inom medicin- och sjukvårdssektorn för att utveckla och leverera långsiktiga lösningar med tillämpning inom utbildning av kirurgisk personal. Mentice är dessutom en kompetent partner till medicinteknikindustrin där simulatorerna utgör ett verktyg för utveckling, utbildning och marknadsföring. Mentice är ett företag baserat i Sverige, med internationellt fokus. För närvarande har Mentice kontor i Göteborg (Sverige), San Diego (USA) och Sydney (Australien). ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/11/13/20031113BIT00860/bild.html Pictures http://www.waymaker.net/bitonline/2003/11/13/20031113BIT00860/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/11/13/20031113BIT00860/wkr0002.pdf