Mimer SQL 9.2 nu tillgänglig för Linux

Mimer SQL 9.2 nu tillgänglig för Linux Uppsala-företaget Upright Database Technology AB annonserade idag att Mimer SQL Engine 9.2 nu finns tillgänglig för Linux. Mimer SQL Engine 9.2 är den senaste versionen av företagets databashanterare med ett utbyggt stöd för att hantera data lagrat i många olika språk. Detta gör att de som utvecklar programvara för ett lokalt språk eller som behöver hantera flera språk samtidigt får ett unikt stöd i databashanteraren. Mimer SQLs redan höga prestanda har också höjts ytterligare. Mimer SQL 9.2 är den första databashanteraren i världen med stöd för den nya Unicode 4.0-standarden från Unicode-konsortiet. Denna standard omfattar all världens skriftspråk och ersätter den tidigare, mer begränsade, standarden som användas i många andra databashanterare. Jämfört med tidigare standarder definierar den nya Unicode-standarden 1 226 nya tecken inklusive valutasymboler, ytterligare tecken i de latinska och kyrilliska alfabeten samt stöd för historiska språk som Linear B. Detta innebär att standarden nu definierar teckenuppsättningar för nästan alla skriftspråk i världen. Mimer SQL 9.2 innehåller även fullt stöd för den Unicode-standard som definierar hur textsträngar skall jämföras (Unicode Collation Algorithm, UCA). - Vi utvärderade våra konkurrenters lösningar, men vi blev förvånade över det begränsade stöd de erbjuder för att hantera flera olika språk samtidigt. Vi bestämde oss då för att stödja detta på "rätt sätt", och när sedan den nya Unicode 4.0-standarden kom i april 2003 blev vårt val lätt, säger Åke Persson, som är arkitekten bakom språkstödet i Mimer SQL 9.2, men även Sveriges representant i ISOs standardiseringsorgan för SQL. - Vårt språkstöd är oerhört kraftfullt samtidigt som det är lättanvänt, fortsätter Åke Persson. Mimer SQL 9.2 stödjer också SQL:1999 Collations, igen som den första databashanteraren i världen. SQL:1999 Collations är en standard för flerspråkig sortering. Bland de mer än 125 språk med fördefinierat stöd i Mimer SQL 9.2 finns utöver arabiska, engelska, franska, flera indiska språk, japanska, kinesiska, ryska och spanska finns även stöd för språk som katalanska, pashto, samiska, sorbiska, vietnamesiska och zulu. Mimer SQL 9.2 stödjer även "European Ordering Rules" (EOR) från den europeiska standardiseringsorganisation CEN. Språk som saknar fördefinierat stöd kan mycket enkelt läggas till med hjälp av Mimer SQL Engine 9.2. Hög prestanda är en av Mimer SQLs viktigaste egenskaper. Prestandan har ytterligare höjts i och med Mimer SQL 9.2, bl.a. för nätverksaccess, 'data warehousing'-support och hantering av stora objekt (BLOB/CLOB). Mimer SQL 9.2 innehåller även annan ny och utökad funktionalitet. Mimer SQL 9.2 Engine för Linux finns tillgänglig för gratis nedladdning från http://developer.mimer.com/downloads/index.htm. Mimer SQL Engine 9.2 finns redan tillgänglig för Windows NT/2000/XP och stöd för andra plattformar kommer inom kort. För mer information, kontakta Stefan Eck, Produktchef, Upright Database Technology AB Tel: 018-780 92 21, 0730-299 321 (mobil) E-mail:stefan.eck@upright.se, Web: http://www.mimer.com Fakta om Upright Database Technology AB Upright Database Technology är världsledande på underhållsfria databaser. Produkterna Mimer SQL Mobile, Mimer SQL Embedded och Mimer SQL Engine vänder sig främst till produktutvecklande företag. Upright Database Technology är en del av Upright gruppen. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/11/21/20031121BIT00280/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/11/21/20031121BIT00280/wkr0002.pdf

Dokument & länkar