Positiva siffror under det tredje kvartalet

UPS tillkännagav idag resultaten från deras tredje kvartalsrapport. I rapporten pekar det mesta uppåt. Efter ett produktivt år med många satsningar, där UPS bland annat förvärvat Coyote Logistics, pekar nu rapporten på ett starkt avslut för 2015.

I rapporten redovisas en vinst på 11 kronor per aktie. Det motsvarar en ökning på 5.3 procent gentemot samma period förra året. Rapporten visar också att det globala rörelseresultatet ökade med 10 procent under året, en ökning med 4,3 miljarder.

Nyförvärvet av Coyote Logistic får en positiv inverkan. Synergieffekten förväntas generera mer än 850 miljoner för UPS. Affären slutfördes i mitten av tredje kvartalet och i oktober övergick delar av UPS anställda till Coyotes välutformade orderhanteringsplattform som har hjälpt till att stärka UPS produkterbjudande och hanteringen av frakter.

– Det tredje kvartalsresultatet återspeglar en stark utveckling på våra långsiktiga satsningar trots ojämna ekonomiska förhållanden. Vi är fortsatt fast beslutna att dessa strategier kommer stödja våra kunder och hålla dem nöjda. Det kommer på sin tur förbättra värdet för aktieägarna, säger David Abney, UPS verkställande direktör.

UPS totala leveranser ökade också med 1,9 procent, motsvarande 1,1 miljarder förpackningar, jämfört med tredje kvartalet förra året. Ökningen leds av flygplansfrakter i USA och en tillväxt i gränsöverskridande transporter i Europa. Även fraktintäkter ökade något, till 2,4 miljoner dollar. En inkomstminskning inom mindre än full last, så kallade ”less-than-truckloads”, motverkades genom en tillsats av intäkterna från Coyote Logistics.

– Vi har fått ett bra momentum och vi ser hög produktivitet från alla våra affärsenheter. Det ger oss alla högre förtroende och jag är övertygad att det kan resultera i ett starkt helårsresultat, säger Richard Peretz, UPS finansdirektör. 

Rapporten visar att industriproduktionen saktats ner under året, vilket kunde bidragit till lägre siffror gentemot samma period förra året eftersom det påverkar business-to-business. Dock ser vi en fortsatt ökning i handel via internet och business-to-consumer produkter under året. Detta har lett till att de dagliga leveranserna ökat med 0.6 procent. En ny trend är att fler konsumenter väljer flygfrakt för sina varor. Detta har lett till en minskning i bilfrakterna.

   # # #     

Om UPS

UPS är en global ledare inom logistik och erbjuder ett brett utbud av lösningar, inklusive transport av paket och frakt för att underlätta den internationella handeln. UPS arbetar också med utbyggnaden av avancerad teknik för att mer effektivt hantera näringslivet. Med huvudkontor i Atlanta, USA, betjänar UPS fler än 220 länder och territorier över hela världen. UPS kan hittas på webben på ups.com och företagets blogg kan hittas på Longitudes.ups.com. För att få UPS nyheter direkt, besök pressroom.ups.com. 

  # # #


Kontakt:

UPS                                   

Sanja Lemez, kommunikationsansvarig för UPS i Norden

08-799 81 31

slemez@ups.com

Kontakt

  • UPS

Prenumerera