Männen har hittat till eko-hyllan

Nu har även männen upptäckt ekologisk hud- och hårvård – och männen upplever att matvarubutikerna har blivit bättre på att lyfta fram ekologiska alternativ. Samtidigt är hela 86 procent av befolkningen orolig för att vanliga hud- och hårvårdsprodukter påverkar miljön negativt, och även hälsoaspekten har ökat i betydelse vid val av produkt. Det visar Urtekram Eko-barometer som tar tempen på köpbeteenden för ekologisk hud- och hårvård.

Danska Urtekram har tillverkat ekologisk hud- och hårvård i mer än 40 år. Sedan Urtekram började sälja ekologiska varor i Sverige för några år sedan har butikernas eko-sortiment fått ta allt större plats. Efter en stark ekologisk trend inom livsmedel har ekologisk hud- och hårvård följt efter och ökat stort i popularitet.

– Det är häftigt att se att ekologiskt nu kommer stort på bred front på så kort tid. Kvinnor har sedan länge tagit ledningen, men den senaste undersökningen visar att även männen har hittat till eko-hyllan, säger Anders Tengelin, Sverigechef på Urtekram.

Ny eko-barometer tar tempen på våra gröna vanor

Förra året genomförde Urtekram en första undersökning i samarbete med Yougov för att undersöka konsumentbeteenden, i år lanseras Urtekram Eko-barometer för hud- och hårvård, en årlig jämförelse som kommer att ge svar på tal kring svenskarnas vanor och attityder.

Matvarubutiker allt bättre på att lyfta eko

Mest ekologisk hud- och hårvård handlar personer 18-34 år och boende i Stockholm. I huvudstadsområdet uppger 40 procent mot övriga landets dryga 30 procent att de har handlat någon ekologisk hud- eller hårdvårdsprodukt det senaste halvåret. I åldersgruppen 18-34 år har konsumtionen ökat, 48 procent av dem har handlat från den ekologiska skönhetshyllan det senaste året jämfört med 41 procent året innan.

Kvinnorna har länge legat långt före männen när det gäller att välja ekologiska konsumentprodukter. I Urtekram Eko-barometer syns ett tydligt trendbrott, där även allt fler män har handlat ekologisk hud- eller hårdvård det senaste halvåret, hela 26 procent mot 19 procent ifjol. Männen upplever också i större utsträckning att den lokala matvarubutiken blivit bättre på att lyfta fram ekologiska alternativ, det uppger en fjärdedel av männen men endast drygt var tionde kvinna.

Miljön avgörande faktorn för val av produkt

Liksom i fjol är det miljöfrågan som engagerar mest. Hela 80 procent av kvinnorna uppger att de köper eller kan tänka sig att köpa ekologisk hud- och hårvård av miljöskäl, samma siffra för männen är 70 procent och båda siffrorna har ökat något. 45 procent av kvinnorna och 34 procent av männen uppger att den egna hälsan är ett avgörande köpargument.

– Det vi ser är en stark trend där allt fler svenskar gör ett medvetet ekologiskt val. De flesta gör det av miljöskäl, även om allt fler uppger att de köper ekologiskt för att det är bättre för deras hälsa. Här skiljer sig svenskarna mot södra Europa där hälsoaspekten överväger, säger Anders Tengelin.

Misstroende mot producenterna

Vid förra årets undersökning kom det fram att en mycket stor andel av befolkningen misstror producenterna, och det gäller även i år, även om siffran är något lägre. 40 procent har inte förtroende för att producenterna ser till det bästa för deras hälsa och för miljön.

– Vi på Urtekram har lång erfarenhet av att producera ekologiskt och allt testas noga i laboratorium innan det släpps ut i handeln, ändå visar Urtekram Eko-barometer för hår- och hudvård tydligt att vi producenter har mycket att bevisa innan vi helt kan vinna konsumenternas förtroende, säger Anders Tengelin, Sverigechef på Urtekram.

Undersökningen är genomförd av opinions- och marknadsundersökningsföretaget Yougov. Under perioden den 13-15 mars 2015 har sammanlagt 1004 intervjuer genomförts via internet med män och kvinnor mellan 18-74 år i Sverige.

För högupplösta produktbilder gå in på www.urtekramsverige.se och sök efter respektive produkt. För högupplösta imagebilder gå in på www.urtekramsverige.se/sidor/download

För mer information eller för att få hela undersökningen kontakta gärna:

Johanna Dannesund, marknadschef Urtekram, 070 544 26 59, jda@urtekram.dk
Anders Tengelin, Sverigechef Urtekram, 070 428 70 84, ate@urtekram.dk

Karin Pontén Vår pr-byrå, 0708 66 66 31, karin.ponten@varprbyra.se

Ett utdrag ur Urtekram eko-barometer 2015

(Förra årets siffror från Urtekrams undersökning i parentes)

Köpvanor

 • 33 (30) procent av svenskarna har köpt ekologisk hud- eller hårvård det senaste halvåret.
 • 26 (19) procent av männen har köpt ekologisk hud- eller hårvård det senaste halvåret.
 • 40 (40) procent av kvinnorna har köpt ekologisk hud- eller hårvård det senaste halvåret.
 • 48 (41) procent i åldrarna 18-34 år har köpt ekologisk hud- eller hårvård det senaste halvåret.
 • 40 procent (36) från Stockholm mot ca 31 (28) procent från övriga Sverige har köpt hud- och hårvård det senaste halvåret.
 • 63 (59) procent av de som inte köpt ekologisk hud- eller hårvård det senaste halvåret skulle kunna tänka sig att köpa.
 • 73 (68) procent av kvinnorna och 55 (53) procent av männen som inte köpt ekologisk hud- eller hårvård det senaste halvåret skulle kunna tänka sig att köpa.

Köpargument

 • 76 (71) procent av de som köper eller kan tänka sig att köpa ekologisk hud- eller hårvård gör det för att produterna är bättre för miljön.
 • 40 (38) procent av de som köper eller kan tänka sig att köpa ekologisk hud- eller hårvård gör det för att produterna är bättre för deras hälsa.
 • 80 (74) procent av kvinnorna som köper eller kan tänka sig att köpa ekologisk hud- eller hårvård gör det för att produkterna är bättre för miljön.
 • 70 (68) procent av männen som köper eller kan tänka sig att köpa ekologisk hud- eller hårvård gör det för att produkterna är bättre för miljön.
 • 45 (41) procent av kvinnorna som köper eller kan tänka sig att köpa ekologisk hud- eller hårvård gör det för att produkterna är bättre för hälsan.
 • 34 (34) procent av männen som köper eller kan tänka sig att köpa ekologisk hud- eller hårvård gör det för att produkterna är bättre för hälsan.
 • 48(47) procent i åldern 18-34 år som köper eller kan tänka sig att köpa ekologisk hud- eller hårvård gör det för att produkterna är bättre för deras hälsa.
 • 49 (48) procent av barnfamiljerna med yngre barn som köper eller kan tänka sig att köpa ekologisk hud- eller hårvård gör det för att produterna är bättre för deras hälsa.
 • 51 (49) procent av svenskarna skulle köpa ekologisk hud- eller hårvårdsprodukter om de hade samma pris som vanliga (icke-ekologiska) produkter.
 • 59 (54) procent av kvinnorna mot 44 (44) procent av männen skulle köpa ekologisk hud- eller hårvårdsprodukter om de hade samma pris som vanliga (icke-ekologiska) produkter.

Oro över innehållet

 • 78 (75) procent av svenskarna är oroliga för att innehållet i vanlig hud- eller hårvård kan ha en negativ påverkan på den egna hälsan.
 • 86 (84) procent av svenskarna är oroliga för att innehållet i vanlig hud- eller hårvård kan ha en negativ påverkan på miljön.

Förtroende för producenter

 • 40 (44) procent av svenskarna har inte förtroende för att företag som tillverkar hud- eller hårvårdsprodukter ser till det bästa för miljön och för den personliga hälsan.

Urtekram är ett danskt företag som sedan 1972 har producerat ekologisk mat och hudvård. Huvudkontoret och produktionen finns i Mariager på Jylland i Danmark. Företaget har över 1500 ekologiska produkter och är en av Nordens ledande producenter av ekologiska produkter. I Sverige säljs Urtekrams produkter bl.a i matvaruaffärer och specialbutiker.

Taggar:

Prenumerera

Media

Media