2,5 miljoner kronor för avgiftsfria sommarlovsaktiviteter i Jämtlands län 2017

Barn i åldersgruppen 6 till 15 år ska ha möjlighet till sommarlovsaktiviteter oavsett familjens ekonomi. Regeringen har därför satsat på bidrag till avgiftsfria sommarlovsaktiviteter som ska stimulera både flickors och pojkars deltagande, främja integration och skapa nya kontaktytor mellan barn med olika social bakgrund. För Jämtlands län innebär satsningen 2,5 miljoner kronor för sommaren 2017.

- Sommarlovet ska vara en tid för lek, upplevelser, aktiviteter och gemenskap. Det är mycket glädjande att barn och ungdomar i samtliga kommuner har fått vara med i meningsfulla sommarlovsaktiviteter. Jag är särskilt glad över att regeringens sommarlovsbidrag har nått många barn och ungdomar som annars inte hade haft råd, säger gymnasie- och kunskapslyftsminister Anna Ekström.

- I vårt välfärdssamhälle ska alla barn ha samma möjligheter till lek och utveckling, även på sommaren. Sommarlovsbidraget är en viktig del i det, säger Åsa Regnér, barnminister.

Samtliga kommuner har 2017 fått bidrag för att anordna sommarlovsaktiviteter av Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) som fördelar pengarna på uppdrag av regeringen. Landets 290 kommuner får dela på cirka 200 miljoner kronor för att ordna gratis aktiviteter för barn och unga i åldrarna 6 till 15 år under sommarlovet. Under 2016 tilldelades 283 kommuner bidraget och över 600 000 barn och unga fick möjlighet att delta. Sommarlovsaktiviteterna gör att barn och unga från olika socioekonomiska bakgrunder möts och utvecklas tillsammans, vilket är ett uttalat syfte med sommarlovsbidraget.

Fördelning av bidrag kommunvis för sommarlovsaktiviteter i Jämtlands län 2017.

Berg, 153 843 kr
Bräcke, 189 241 kr
Härjedalen, 141 590 kr
Krokom, 164 735 kr
Ragunda, 162 012 kr
Strömsund, 377 120 kr
Åre, 149 759 kr
Östersund, 1 158 589 kr

Summa 2 496 889 kr

Kontakt 

Gösta Brunnander, pressekreterare hos gymnasie- och kunskapslyftsminister Anna Ekström, 072-544 28 66

Karin Boman Röding, pressekreterare hos barn-, äldre- och jämställdhetsminister Åsa Regnér, 076-116 65 62

Prenumerera