4 000 heltidstjänster i Sveriges skolor genom lågstadiesatsningen

Regeringens statsbidrag för fler anställda i lågstadiet har lett till att nästan 3 000 personer har nyanställts i skolorna. Tillsammans med att bidraget även möjliggjort för anställda att gå upp i arbetstid har satsningen inneburit ett tillskott om totalt knappt 4 000 heltidstjänster i skolor över hela landet, det visar Skolverkets uppföljning av hur bidraget använts för läsåret 2015/16.

- Lärare ska ha tid för sitt jobb och elever tid med sina lärare. När en elev behöver extra stöd ska vi kunna möta eleven där, inte låta tiden gå så det lilla problemet växer till hinder i fler ämnen. Det är därför vi har vänt nedskärningar till investeringar och anställer fler i skolans tidiga år, säger utbildningsminister Gustav Fridolin.

Skolverket betalade ut bidrag i lågstadiesatsningen för första gången läsåret 2015/2016 och det är den bidragsomgången som nu har följts upp. Till läsåret 2016/17 har regeringen utökat lågstadiesatsningen till totalt 2,8 miljarder så att den nu även innefattar omkring en halv miljard kronor för fler anställda i fritidshemmen.

Länk till skolverkets redovisning: https://www.skolverket.se/om-skolverket/press/pressmeddelanden/2017/statlig-satsning-gav-nastan-3000-nyanstallda-i-skolan-1.258667

Kontakt

Emma Stark, pressekreterare hos Gustav Fridolin, 072-551 16 05

Prenumerera