Aida Hadzialic besöker Bredängsskolan och Consensum Sollentuna

Imorgon den 18 november kommer gymnasie- och kunskapslyftsminister Aida Hadzialic hålla en inspirationsföreläsning på Bredängsskolan i Stockholm. På eftermiddagen besöker hon Consensum i Sollentuna för att ta del av deras arbete med vård- och omsorgscollege.

Bredängsskolan är en grundskola som vill sätta språk och kommunikation i centrum och deltar i flera internationella samarbeten. Med tillgång till modern teknik och ett kreativt arbetssätt vill skolan förbereda eleverna för fortsatta studier. Aida Hadzialics inspirationsföreläsning kommer vara på temat om hur elevers utbildning kan kopplas till den framtida arbetsmarknaden.

Inom vård- och omsorgssektorn har collegemodeller utvecklats där kommuner, utbildningsanordnare och företag samverkar för att öka attraktionskraften och kvaliteten i utbildningen. Syftet med besöket på Consensum är att prata med lärare och elever för att se hur samverkan mellan skola och arbetsliv fungerar i praktiken inom ramen för denna typ av utbildning. Regeringen anser att god samverkan är en förutsättning för att den gymnasiala yrkesutbildningen på ett bra sätt ska kunna förbereda eleverna för arbetslivet och bidra till att arbetsgivarna får rätt utbildad arbetskraft. Regeringen har avsatt 17,5 miljoner under mandatperioden för satsningar på området.

Program

11.00-11.25 Besöker Bredängsskolan, Bredängstorget 21, Stockholm

13.30-15.00 Besöker Consensum i Sollentuna, Aniaraplatsen 2, Sollentuna

Kontakt

Sofie Rudh, pressekreterare hos Aida Hadzialic, 072-545 74 21

Prenumerera