Aida Hadzialic besöker svenska från dag ett i Filipstad

Måndag 30 november gör gymnasie- och kunskapslyftsminister Aida Hadzialic ett studiebesök på ABF Värmland i Filipstad för att ta del av deras arbete med svenska från dag ett.

- Svenska från dag ett har varit en lyckad satsning där asylsökande och nyanlända i anläggningsboenden får möjlighet till svenska och samhällsorientering från dag ett. Viktigt för snabb etablering i samhället, säger Aida Hadzialic. 

Ministern kommer få en beskrivning hur verksamheten ser ut i Filipstad. Hon kommer därefter att prata med lärare och elever för att ta del av deras erfarenhet och åsikter kring utbildningen.

Utbildningssatsning genom studieförbunden

Studieförbunden genomför i dag särskilda utbildningsinsatser till asylsökande och personer som beviljats uppehållstillstånd och bor kvar i anläggningsboende. Insatserna ska ge en meningsfull sysselsättning under asyltiden och underlätta för etablering i arbets- och samhällslivet för dem som beviljas uppehållstillstånd. Regeringen anser att det är angeläget att satsningen förstärks och har föreslagit att ytterligare 75 miljoner kronor avsätts för att kunna utbetalas 2015, men också för att kunna täcka kostnader som förväntas uppstå 2016.

Tid: 10.30-12.00. Media är välkomna från 11.45.

Plats: ABF, Viktoriagatan 8, Filipstad.

Kontakt

Gösta Brunnander, pressekreterare hos Aida Hadzialic, 072-5442866.

Prenumerera