Aida Hadzialic besöker svenska från dag ett i Huddinge

I morgon 1 december gör gymnasie- och kunskapslyftsminister Aida Hadzialic ett studiebesök på ABF Kultur & Bildningscenter i Huddinge för att ta del av deras arbete med svenska från dag ett.

- Svenska från dag ett har varit en lyckad satsning där asylsökande och nyanlända i anläggningsboenden får möjlighet till svenska och samhällsorientering från dag ett. Viktigt för snabb etablering i samhället, säger Aida Hadzialic. 

Aida Hadzialic kommer besöka studiegrupper med olika kunskapsnivå för att ta del av hur snabba resultat utbildningsformen ger. Hon kommer även träffa deltagarna under mer informella former för att höra deras tankar om utbildningen och deras syn på nyttan av att lära sig svenska tidigt. Därtill kommer ett kortare möte äga rum med de lokalt ansvariga om deras syn på verksamheten och dess möjligheter.

Utbildningssatsning genom studieförbunden

Studieförbunden genomför i dag särskilda utbildningsinsatser till asylsökande och personer som beviljats uppehållstillstånd och bor kvar i anläggningsboende. Insatserna ska ge en meningsfull sysselsättning under asyltiden och underlätta för etablering i arbets- och samhällslivet för dem som beviljas uppehållstillstånd. Regeringen anser att det är angeläget att satsningen förstärks och har föreslagit att ytterligare 75 miljoner kronor avsätts för att kunna utbetalas 2015, men också för att kunna täcka kostnader som förväntas uppstå 2016.

Tid: 10.00-11.30.

Plats: ABF Kultur & Bildningscenter, Vårby Allé 22, Huddinge.

Kontakt

Gösta Brunnander, pressekreterare hos Aida Hadzialic, 072-5442866.

Prenumerera