Aida Hadzialic samlar det Ungdomspolitiska rådet

I morgon den 27 november bjuder gymnasie- och kunskapslyftsminister Aida Hadzialic in det Ungdomspolitiska rådet för diskussioner kring aktuella ungdomspolitiska frågor. Medverkar på mötet gör även bostads-, stadsutvecklings- och it-minister Mehmet Kaplan.

Morgondagens diskussioner kommer ha två teman. Det ena kommer inrikta sig på det unga civilsamhällets roll för nyanlända. Samtalet kommer att fokusera på vilka förutsättningar som krävs för att skapa möten mellan unga nyanlända och ungdomar som är födda i Sverige.

Det andra temat är hur ungdomars livssituation påverkas av svårigheterna att få en egen bostad och ungdomars inflytande på området.

Ungdomspolitiska rådet består av representanter för ungdomsorganisationer samt nätverk och verksamheter som på olika sätt arbetar med ungdomar. Även representanter för myndigheter och forskarsamhället deltar i dessa möten. Syftet med rådet är att regeringen ska få ta del av ungas åsikter och resonemang på det ungdomspolitiska området. Det ger även en möjlighet att förankra regeringens ungdomspolitiska förslag hos representanter för politikens målgrupp. Rådet träffas 2-4 gånger per år och är ett av cirka 50 fasta forum för samråd med det civila samhällets organisationer som Regeringskansliet har.

Kontakt

Anders H Eriksson, politiskt sakkunnig hos Aida Hadzialic, 072-518 89 77

Prenumerera