Aida Hadzialic tar emot Yrkesprogramsutredningen

På måndag den 16 november lämnar Yrkesprogramsutredningen sitt slutbetänkande till gymnasie- och kunskapslyftsminister Aida Hadzialic.

Yrkesprogramsutredningen har haft i uppdrag att stärka den gymnasiala yrkesutbildningens kvalitet och attraktionskraft, underlätta ungdomars övergång mellan skola och arbetsliv och förstärka den nationella kompetensförsörjningen. Särskild utredare i utredningen har varit Amelie von Zweigbergk som närvarar under pressträffen och presenterar delar ur utredningen.

Det kommer finnas möjlighet till enskilda intervjuer och pressträffen kommer webbsändas på regeringen.se. Medtag presslegitimation.

Tid: 9.30

Plats: Lilla pressrummet, Rosenbad

Kontakt

Sofie Rudh, pressekreterare hos Aida Hadzialic, 072-545 74 21

Prenumerera