Anna Ekström tar emot Gymnasieutredningens betänkande

I dag, måndag 31 oktober, tar gymnasie- och kunskapslyftsminister Anna Ekström emot Gymnasieutredningens betänkande En gymnasieutbildning för alla – åtgärder för att alla unga ska påbörja och fullfölja en gymnasieutbildning (SOU 2016:77).

Alla ungdomar ska påbörja och fullfölja en gymnasieutbildning. Det ökar påtagligt deras möjligheter till arbete eller vidare studier. Regeringen har därför gett en särskild utredare, Helén Ängmo, i uppdrag att, i dialog med en parlamentariskt sammansatt referensgrupp, föreslå åtgärder för att alla ungdomar ska påbörja och fullfölja en gymnasieutbildning. Nu överlämnas utredningens betänkande till gymnasie- och kunskapslyftsministern.

Utredaren har även haft i uppdrag att utreda möjligheterna att införa ett system där betyg sätts för ett helt ämne, ämnesbetyg, i gymnasie- och gymnasiesärskolan.

Tid: Måndag 31 oktober klockan 13.00

Plats: Pressrummet, Rosenbad

Möjlighet till intervjuer kommer att finnas med Anna Ekström och Helén Ängmo.

Ta med presslegitimation.

Kontakt 

Marcus Strinäs, politiskt sakkunnig hos Anna Ekström, 070-371 64 98

Prenumerera