Dialogseminarium om lärarförsörjningen i Uppsala

I dag bjuder Helene Hellmark Knutsson, minister för högre utbildning och forskning, in skolhuvudmän samt företrädare från studentkårer, fackförbund och högskolor i Uppsala, Gävleborg, Västmanland, Sörmland och Gotland till ett samtal om vad som krävs för att möta den akuta lärarbristen och klara lärarförsörjningen i framtiden.

Att möta behovet av fler lärare och vända kunskapsutvecklingen i skolan är två av regeringens högsta prioriteringar. För att lyckas behövs en välfungerande samverkan mellan lärarutbildare, skolhuvudmän och staten. Därför bjuder Helene Hellmark Knutsson in till ett regionalt dialogseminarium i Uppsala i dag, den 12 oktober. Förhoppningen är att under mötet fånga upp och sprida goda exempel på hur lärarförsörjningen och samverkan mellan berörda aktörer kan förbättras samt diskutera det gemensamma ansvaret för att möta lärarbristen.

– Varje barn och elev ska få möta kompetenta och behöriga lärare. För att nå detta mål behöver vi samarbeta mer på alla nivåer för att vända kunskapsresultaten och möta lärarbristen. Därför ser jag fram emot mötet i Uppsala, säger Helene Hellmark Knutsson, minister för högre utbildning och forskning.

Media är välkomna att delta under hela seminariet.

Tid: klockan 13-15

Plats: Nannaskolan, Kungsgatan 24 i Uppsala

Kontakt 

Kristian Brangenfeldt, pressekreterare hos Helene Hellmark Knutsson, 072-543 95 89

Prenumerera