Ett estetiskt ämne på alla nationella program

Konstnärliga uttryck och estetiska ämnen är viktiga för både bildning och kreativitet. Därför föreslår regeringen nu i en lagrådsremiss att ett estetiskt ämne ska ingå i de nationella programmen i gymnasieskolan.

Skolan har ett brett uppdrag att lägga grunden för att elever ska bli aktiva medborgare i ett demokratiskt samhälle. Det kräver en jämlik skola med fokus på kunskap och bildning. Skapande och estetiska inslag kompletterar skolans breda kunskapsuppdrag och kan förbättra inlärning och kreativitet.

Det estetiska ämnet ska omfatta 50 gymnasiepoäng. Utrymmet för det estetiska ämnet skapas genom att gymnasiearbetet reduceras till 50 gymnasiepoäng, i stället för 100 gymnasiepoäng som i dag. Införandet gäller alla nationella program, utom det estetiska programmet, där karaktärsämnena istället förstärks med 50 gymnasiepoäng.

- Ett estetiskt ämne är viktigt för att elever ska få möta konstnärliga och estetiska uttryck och komplettera skolans breda kunskaps- och bildningsuppdrag. Det är ett viktigt steg för att stärka den svenska bildningstraditionen, säger gymnasie- och kunskapslyftsminister Anna Ekström.

Lagändringarna föreslås träda i kraft 1 januari 2019 men tillämpas första gången på utbildning som påbörjas höstterminen 2019.

Kontakt 

Helena Paues, pressekreterare hos Anna Ekström, 072-209 45 20

Taggar: