Förbättrade möjligheter till fjärrundervisning ska utredas

Regeringen har i dag beslutat om att utreda hur skolhuvudmän ska få bättre möjligheter att erbjuda elever modersmålsundervisning och studiehandledning på modersmålet genom fjärrundervisning på entreprenad eller på annat sätt.

Med anleding av flyktingsituationen och det stora antalet nyanlända elever i Sverige har behovet av modersmålsundervisning och studiehandledning på modersmålet ökat. Även behovet av undervisning i svenska som andraspråk har ökat. I uppdraget ingår därför också att ta ställning till om skolhuvudmän genom fjärrundervisning på entreprenad ska ges ökade möjligheter att erbjuda elever undervisning i svenska som andraspråk.

Fjärrundervisning kan vara ett sätt att öka tillgången till likvärdig utbildning genom att göra det möjligt att erbjuda undervisning av en behörig lärare i ämnen och kurser som annars inte skulle ha kunnat ha anordnats. Det är även angeläget att skolhuvudmän ges ökade möjligheter att utföra undervisning åt andra skolhuvudmän.

- Oavsett var man bor ska man ha möjlighet till modersmål och studiehandledning. Det är viktigt för att nyanlända elever snabbt ska kunna fortsätta sin kunskapsresa. Då måste vi på bästa sätt ta tillvara alla behöriga lärare vi har, fjärrundervisning är ett sätt att göra det. Vi har redan öppnat upp för fjärrundervisning i en ny lagstiftning, men det är fortfarande för krångligt för kommunerna att hjälpa varandra. Det ändrar vi nu, säger utbildningsminister Gustav Fridolin.

Regeringen och den borgerliga oppositionen har i riksdagen enats om behovet och nya bestämmelser inom området är tänkta att träda i kraft under nästa år.

Kontakt

Emma Stark, pressekreterare hos Gustav Fridolin, 072-551 16 05

Prenumerera