Gustav Fridolin tar emot utredning om elever som kommer till Sverige under grundskolans senare årskurser

Onsdag 7 juni tar utbildningsminister Gustav Fridolin och gymnasie- och kunskapslyftsminister Anna Ekström emot betänkandet från Utredningen om elever som kommer till Sverige under grundskolans senare årskurser.

Regeringens särskilda utredare Ebba Östlin har haft i uppdrag att föreslå hur utbildningen för nyanlända elever som kommer till Sverige under grundskolans senare årskurser kan anpassas för att öka elevernas möjligheter att nå behörighet till gymnasieskolans nationella program. Utredaren har bland annat analyserat hur undervisningen i grundskolan kan organiseras för att möta behov och förutsättningar hos elever med kort skolbakgrund.

Tid: 7 juni 2017 klockan 10:00

Plats: Pressrummet, Rosenbad

Anmälan sker till pressekreterare Emma Stark. Medtag presslegitimation.

Kontakt

Emma Stark, pressekreterare hos Gustav Fridolin, 072-551 16 05

Prenumerera