Helene Hellmark Knutsson delar ut pris till lovande kvinnliga forskare

I dag, måndag 6 mars, delar Helene Hellmark Knutsson, minister för högre utbildning och forskning, ut L’Oréal-Unesco For Women in Science-priset. Syftet med priset är att lyfta fram lovande kvinnor i inledningen av deras forskarkarriär och sprida förebilder.

Priset uppmärksammar två lovande forskare inom naturvetenskap, teknik och matematik, som nyligen disputerat och som är knutna till ett svenskt lärosäte. Vinnarna får både en prissumma och erbjudande att delta i ett ettårigt mentorsprogram som anordnas i Sveriges unga akademis regi.

– För att Sverige ska vara en framstående kunskaps- och forskningsnation måste vi ta tillvara på all kompetens, och då behöver jämställdheten öka. Som en del i arbetet för ökad jämställdet behöver vi lyfta fram fler kvinnliga förebilder, säger Helene Hellmark Knutsson, minister för högre utbildning och forskning.

Priset delades ut i Sverige för första gången 2016 och är ett samarbete mellan Svenska Unescorådet, L’Oréal Sverige och Sveriges unga akademi.

Kontakt 

Jens Petersen, pressekreterare hos Helene Hellmark Knutsson, 070-293 69 35

Prenumerera