Helene Hellmark Knutsson leder nationell samling för läraryrket

I dag den 13 november samlar Helene Hellmark Knutsson, minister för högre utbildning och forskning, den nationella samlingen för läraryrket för att diskutera lärarbristen och vad som krävs för att få fler att vilja bli lärare.

Dagens möte är det tredje inom ramen för nationell samling för läraryrket och ansvarig för mötet är ministern för högre utbildning och forskning. Fokus för dagen är lärarbristen – hur lärarrekryteringen kan förbättras, hur kvaliteten i lärar- och förskollärarutbildningen kan stärkas samt hur nyanlända lärares kompetens kan tas tillvara på bästa sätt.

-För att möta den här stora lärarbristen krävs det att vi jobbar tillsammans och vänder på varje sten. Jag ser fram emot det här mötet och tror att det kommer att leda oss framåt i arbetet med att få fler lärare. Regeringen har redan gjort en rad omfattande insatser men vi kommer att behöva göra mer, säger Helene Hellmark Knutsson

Regeringen startade den nationella samlingen för läraryrket med målet att skapa förutsättningar för att attrahera, behålla och utveckla en högkvalitativ lärarkår.

Tid och plats

13.30-15.30 Utbildningsdepartementet, Stockholm

Kontakt

Maria Soläng, pressekreterare hos Helene Hellmark Knutsson, 072-206 19 47

Prenumerera