Helene Hellmark Knutsson till Bryssel på konferens om forskning och tillväxt

I dag den 16 november reser Helene Hellmark Knutsson, minister för högre utbildning och forskning, till Bryssel för att tala på Region Skånes konferens om storskalig forskningsinfrastruktur och tillväxt.

Evenemanget kommer att behandla etableringen av de två stora forskningsanläggningarna ESS och MAX IV med fokus på de möjligheter till jobbskapande och tillväxt som detta innebär för Sverige och Europa. Fokus läggs även på vad det kan få för betydelse i det bredare perspektivet – främst i termer av höjd konkurrenskraft för näringslivet, innovation och för ett forskningssamhälle i världsklass.

- Sverige ska vara en ledande kunskaps- och forskningsnation och då är det oerhört viktigt att vi drar nytta av ESS och MAX IV på bästa sätt, säger Helene Hellmark Knutsson

Konferensen syftar också till att visa på goda exempel från Europa och andra delar av världen där man lyckats med samhällelig utväxling av storskalig forskningsinfrastruktur.

I samband med konferensen kommer även Helene Hellmark Knutsson delta i ett bilateralt möte med Robert-Jan Smits, Europeiska Kommissionens generaldirektör för forskning och innovationsfrågor.

Kontakt

Maria Soläng, pressekreterare hos Helene Hellmark Knutsson, 072-206 19 47

Prenumerera