Helene Hellmark Knutsson till Nordiska ministerrådsmötet i Köpenhamn och undertecknande av Reykjavikdeklarationen om ökat utbildningssamarbete

I morgon, onsdagen den 2 november, reser Helene Hellmark Knutsson, minister för högre utbildning och forskning, till Köpenhamn för att delta på det Nordiska ministerrådet och underteckna Reykjavikdeklarationen. Deklarationen kommer att öka möjligheterna för boende i Norden att studera i de andra nordiska länderna.

Mellan de nordiska länderna finns det sedan länge ett omfattande samarbete på högskoleområdet. Ett exempel är förenklade processer vid erkännande av akademiska examina från de olika länderna. Det gör det bland annat enklare för studenter med en akademisk grundexamen från exempelvis Finland att läsa vidare i Sverige. Syftet med Reykjavikdeklarationen är att befästa och ytterligare stärka samarbetet mellan de nordiska länderna inom högre utbildning.

– I dagsläget väljer 14 procent av Sveriges studenter att förlägga delar av sin studietid utomlands. Jag och regeringen vill öka internationaliseringen av den svenska högskolan och ser gärna att fler svenska studenter genomför delar av sin utbildning utomlands, till exempel i något av de nordiska länderna. Om fler ska välja att studera utomlands är det viktigt att möjligheterna är goda och att det är relativt enkelt. Reykjavikdeklarationen är ytterligare ett viktigt steg för att förbättra möjligheterna för studentutbyte mellan de nordiska länderna, säger Helene Hellmark Knutsson, minister för högre utbildning och forskning.

Ministerrådsmötet äger rum i samband med Nordiska rådets årliga sessionsvecka. Under veckan möts parlamentariker, ministrar och experter från de nordiska länderna och de tre självstyrande områdena Grönland, Åland och Färöarna. Temat för årets toppmöte mellan Nordiska rådet och de nordiska statsministrarna är hur Norden kan bidra till uppfyllandet av FN:s globala utvecklingsmål (Agenda 2030) i Norden.

Kontakt 

Camilla Georgsson, politiskt sakkunnig hos Helene Hellmark Knutsson, minister för högre utbildning och forskning, 072-216 98 18

Kristian Brangenfeldt, pressekreterare hos Helene Hellmark Knutsson, 072-543 95 89

Prenumerera