Högskolan Dalarna ska även fortsättningsvis bedriva utbildning och forskning i både Borlänge och Falun

Regeringen har i dag beslutat att ändra regleringsbrevet för Högskolan Dalarna så att det tydligt framgår att högskolan ska bedriva verksamhet i bland annat Borlänge och Falun. Verksamheten på de båda orterna ska även fortsättningsvis erbjuda en fullvärdig akademisk miljö för utbildning och forskning.

- Dagens regeringsbeslut innebär att Högskolan Dalarna även fortsättningsvis ska ha verksamheten lokaliserad i både Falun och Borlänge. Att behålla Campus Borlänge ligger i linje med regeringens politik att det ska finnas goda möjligheter att bo och verka i hela landet och det är utifrån den bedömningen regeringen fattat dagens beslut, säger Helene Hellmark Knutsson, minister för högre utbildning och forskning.

Högskolan i Falun/Borlänge bildades 1977. En bärande tanke i denna reform var ökad tillgänglighet och en breddad rekrytering till högre utbildning i hela landet. Sedan 1977 har högskolan genom campus Borlänge byggt upp ett nära samarbete med det lokala näringslivet inom både utbildning och forskning. Verksamheten i Borlänge har en tydlig industriprofil och ett nära samarbete med såväl näringslivet som andra aktörer.

- Dagens beslut är en del av regeringens politik för myndighetslokalisering. I arbetet för att Sverige ska hålla ihop avser regeringen att verka för att öka spridningen av statliga myndigheter över landet, avslutar Helene Hellmark Knutsson.

Kontakt 

Kristian Brangenfeldt, pressekreterare hos Helene Hellmark Knutsson, 072-543 95 89

Prenumerera