Mer läsning för barn och unga – regeringen vill stärka läslovet

En god läsförmåga är nödvändig för att kunna tillgodogöra sig kunskap och vara delaktig i ett demokratiskt samhälle. Alla barn och elever behöver få förutsättningar att upptäcka läsningens möjligheter och utveckla sin läslust. Regeringen ger därför Skolverket i uppdrag att stärka läslovet. Insatserna ska stimulera läsintresset och väcka nyfikenheten för olika sorters litteratur.

Enligt uppdraget ska Skolverket genomföra kontinuerliga och långsiktiga insatser för att stärka läslovet. Folk- och skolbibliotekens verksamhet ska särskilt beaktas. Skolverket ska också hämta in kunskaper och erfarenheter från Kulturrådet och andra relevanta aktörer. Regeringens mål med uppdraget är att läslovet ska etableras som både begrepp och företeelse.

– Vi ska läsa mer i skolan och föräldrar ska läsa mer för sina barn, och alla barn, oavsett familj, ska få fler tillfällen att upptäcka läsningen. Där spelar läslovet en liten men viktig roll, i att samla vuxenvärldens ansvar att visa barn hur viktig, spännande och rolig läsning kan vara. I framtiden vill vi att läslovet ska vara lika etablerat som sportlovet, säger utbildningsminister Gustav Fridolin.

Uppdraget ska redovisas senast den 18 december 2020.

Genvägar
Regeringen har genomfört en rad olika insatser och aktiviteter för att stärka läsningen, både i och utanför förskolan och skolan, som exempelvis Läslyftet, Läsdelegationen och Bokstart. Andra insatser från regeringen är statsbidrag för personalförstärkning i skolbiblioteken och inköpsstöd till barn- och ungdomslitteratur på folk- och skolbiblioteket.

Artikel: Regeringens insatser för att stärka läsningen

Pressmeddelande: Alla elever i behov av stöd ska få rätt stöd i rätt tid

Artikel: Lässatsning för att stimulera fler barn och unga att läsa mer

Pressmeddelande: Läsdelegationen ska få fler barn att läsa

Dir. 2016:78 Läsfrämjande insatser i och utanför skolan

Pressmeddelande: 250 miljoner till starkare bibliotek i hela landet

Pressmeddelande: Alla ungdomar ska kunna ta del av läslovet

Pressmeddelande: Satsning i vårändringsbudgeten - fler böcker i förskolan

Bokstart i hela landet på Kulturrådets webbplats

Kontakt

Hanna Hessling, pressekreterare hos Gustav Fridolin, 072-557 38 01

Prenumerera