Nya styrelser för 30 universitet och högskolor

Regeringen har i dag fattat beslut om ordförande och andra externa ledamöter i styrelserna för 30 statliga universitet och högskolor för perioden 1 maj 2017 – 30 april 2020. Beslutet omfattar 236 personer varav cirka hälften är helt nya namn.

Högskolesektorn är Sveriges enskilt största statliga verksamhet med drygt 400 000 studenter, cirka 75 000 anställda samt en årlig omsättning på 67 miljarder kronor.
 
– Högskolesektorn är en central del av vårt samhällsbygge. För att Sverige ska ha ansvarsfulla universitet och högskolor som håller en internationellt sett hög kvalitet är en förutsättning att styrelserna består av kompetenta och ansvarsfulla personer. Jag vill önska samtliga ledamöter lycka till med sina uppdrag, säger Helene Hellmark Knutsson, minister för högre utbildning och forskning.
 
Dagens beslut har föregåtts av en process där regeringen har utsett två nomineringspersoner för respektive lärosäte som har haft i uppdrag att lämna förslag till åtta externa styrelseledamöter (inklusive ordförande).
 
Beslutet omfattar följande lärosäten:
 
1. Uppsala universitet
2. Lunds universitet
3. Göteborgs universitet
4. Stockholms universitet
5. Umeå universitet
6. Linköpings universitet
7. Karolinska institutet
8. Kungl. Tekniska högskolan
9. Luleå tekniska universitet
10. Karlstads universitet
11. Linnéuniversitetet
12. Örebro universitet
13. Mittuniversitetet
14. Blekinge tekniska högskola
15. Försvarshögskolan
16. Gymnastik- och idrottshögskolan
17. Högskolan i Borås
18. Högskolan Dalarna
19. Högskolan i Gävle
20. Högskolan i Halmstad
21. Högskolan Kristianstad
22. Högskolan i Skövde
23. Högskolan Väst
24. Konstfack
25. Kungl. Konsthögskolan
26. Kungl. Musikhögskolan i Stockholm
27. Malmö högskola
28. Mälardalens högskola
29. Stockholms konstnärliga högskola
30. Södertörns högskola
 
Ladda ner listan med samtliga förordnade styrelseledamöter: http://www.regeringen.se/496408/contentassets/f1003d2cd9a44476a95c06b9e8935879/forordnande-av-ledamoter-i-styrelser-for-30-universitet-och-hogskolor.pdf

Kontakt 

Jens Petersen, pressekreterare hos Helene Hellmark Knutsson, 070-293 69 35

Prenumerera