OECD redogör för hur Sveriges utbildningssystem står sig internationellt

På tisdag den 24 november kommer OECD att presentera rapporten Education at a Glance. Gymnasie- och kunskapslyftsminister Aida Hadzialic kommer i samband med detta ge kommentarer.

Education at a Glance är resultatet av ett samarbetsprojekt mellan OECD-ländernas regeringar, experter och myndigheter. Syftet med rapporten är att analysera och jämföra utbildningssystem med hjälp av indikatorer. En särskild överblick av hur det svenska utbildningsväsendet står sig internationellt publiceras i form av en Country Note.

Det kommer finnas möjlighet till enskilda intervjuer och pressträffen kommer webbsändas på regeringen.se. Medtag presslegitimation.

Tid: 11.00

Plats: Lilla pressrummet, Rosenbad

Kontakt

Anders H Eriksson, politiskt sakkunnig hos Aida Hadzialic, 072-518 89 77

Prenumerera