Påminnelse: Aida Hadzialic deltar på invigning av inkubator för dataspel i Göteborg

I morgon den 20 januari deltar Aida Hadzialic, gymnasie- och kunskapslyftsminister, på invigningen av Göteborgs första dataspelsinkubator på Lindholmen. Syftet med inkubatorn är att lyfta unga entreprenörer inom dataspelsindustrin och få staden att slå in på den globala marknaden.

– Svenska skolan ska utbilda framtidens arbetskraft såväl som framtidens arbetsgivare. Sverige har en av världens hetaste startup-scener och vi vill göra vad vi kan för att gymnasieskolan ska utveckla detta än mer. Initiativ som dessa är precis vad Sverige behöver för att på samma gång skapa attraktiva, kunskapsintensiva jobb för unga och bidra till stärkt konkurrenskraft, säger Aida Hadzialic.

Sverige är sedan ett par år tillbaka det snabbast växande landet inom spelindustrin som 2014 omsatte 9 miljarder kronor på dryga 200 företag. 2010-2014 växte den svenska dataspelsindustrin med 800 procent och spelutvecklarindex har dragit slutsatsen att industrin kommer fortsätta sin kraftfulla expansion under 2015-2016.

Etableringen av The Game Incubator i Göteborg sker genom samverkan mellan Gothia Innovation AB och Lindholmen Science Park. The Game Incubator drivs av Gothia Innovation AB i Skövde sedan 2004 och är en spetsinkubator för dataspel. Verksamheten i Göteborg kommer ledas och organiseras från Skövde. Inkubatorn på Lindholmen finansieras av Västra Götalandsregionen och kommer förse 20-talet startup-företag möjlighet till utveckling.

Kontakt

Gösta Brunnander, pressekreterare hos Aida Hadzialic, 072-544 28 66

Sanna Ranman, politiskt sakkunnig hos Aida Hadzialic, 072-502 13 19

Prenumerera