Pressinbjudan: Gustav Fridolin tar emot betänkandet om nationella minoritetsspråk

Onsdag 15 november överlämnas utredningen Förbättrade möjligheter för elever att utveckla sitt nationella minoritetsspråk till utbildningsminister Gustav Fridolin.

Tid: 11.00
Plats: Pressrummet, Rosenbad

Inpassering sker via Kopparporten. Presslegitimation krävs. Kontakta Hanna Hessling för anmälan.

Regeringen fattade 22 december 2016 beslut om direktiv till en särskild utredare. Utredaren skulle kartlägga behovet av åtgärder med anledning av dels regeringens strävan att värna och revitalisera de nationella minoritetsspråken, dels Europarådets kritik mot Sverige när det gäller undervisningen i de nationella minoritetsspråken. Utredaren skulle bland annat kartlägga och bedöma om åtgärder behövs – och i så fall vilka – för att öka tillgången till undervisning i nationella minoritetsspråk i grundskolan, grundsärskolan, specialskolan, sameskolan, gymnasieskolan och gymnasiesärskolan.

Utredaren skulle även kartlägga och bedöma vilka åtgärder som eventuellt behövs för att öka tillgången till tvåspråkig undervisning på nationella minoritetsspråk i dessa skolformer, samt lämna nödvändiga författningsförslag.

Kontakt

Hanna Hessling, pressekreterare hos Gustav Fridolin, 072-557 38 01

Prenumerera