Pressinbjudan: Helene Hellmark Knutsson tar emot Ledningsutredningen

I dag den 2 november tar Helene Hellmark Knutsson, minister för högre utbildning och forskning, emot Ledningsutredningen betänkande.

Regeringen beslutade i maj 2014 att tillkalla en särskild utredare med uppdrag att kartlägga och analysera ledarskap och ledningsstrukturer i högskolan och lämna förslag på utvecklingsåtgärder. Syftet med utredningen var att ta fram ett underlag för främst universitetens och högskolornas egna ställningstaganden i fråga om ledarskap och ledningsstrukturer, men även överväga om det finns behov av åtgärder på nationell nivå. Utredningen leddes av Kåre Bremer som närvarar under pressträffen och presenterar delar ur utredningen.
 
Det kommer finnas möjlighet till enskilda intervjuer och pressträffen kommer webbsändas på regeringen.se. Anmälan sker till pressekreterare Maria Soläng. Medtag presslegitimation.
 
Tid: 11.00
 
Plats: Lilla pressrummet, Rosenbad

Kontakt

Maria Soläng, pressekreterare hos Helene Hellmark Knutsson, 072-206 19 47

Prenumerera