Regeringen beslutar att avskaffa nationella prov i NO och SO för årskurs 6

I dag 14 januari beslutade regeringen om en ändring i skolförordningen. Ändringen innebär att bestämmelserna för proven i de naturorienterande och samhällsorienterande ämnena i årskurs 6 tas bort.

- Lärarna behöver mer tid för sitt arbete och eleverna mer tid för sina lärare. De nationella proven har tagit mycket tid i administration och rättning för lärare och från elever. Mest tid har de tagit i sexan, där lärarfacken uttryckt att man ibland fått använda mer tid till att mäta än att ge vägar till kunskap. Nu avskaffar vi i bred politisk enighet två prov och går mot digitalisering av de kvarvarande. Det är bra för lärare och elever, säger utbildningsminister Gustav Fridolin.
 
I grundskolan, specialskolan och sameskolan används, av Skolverket fastställda, nationella prov i vissa ämnen och årskurser för att bedöma elevernas kunskaper i förhållande till kunskapskraven. För närvarande är det frivilligt för skolorna att använda sådana prov i naturorienterande och samhällsorienterande ämnen i årskurs 6. Framöver kommer Skolverket i stället att erbjuda bedömningsstöd för dessa ämnen och årskurser. Dessa bedömningsstöd kommer vara frivilliga att använda.
 
Förändringen är i enlighet med den överenskommelse som slöts mellan regeringen och Moderata samlingspartiet, Centerpartiet, Liberalerna och Kristdemokraterna i februari 2015, som bland annat innebar att de nationella proven i grundskolans årskurs 6 i de naturorienterande och samhällsorienterande ämnena skulle göras frivilliga.

Kontakt

Emma Stark, pressekreterare hos Gustav Fridolin, 072-551 16 05

Prenumerera