Regeringen inför sommarlovsstöd till kommuner

I dag, torsdag 21 januari, beslutade regeringen att införa ett sommarlovsstöd till kommuner som planerar att utveckla och genomföra kostnadsfria sommarlovsaktiviteter för barn mellan 6 och 15 år.

Kommunerna ska med det statliga stödet erbjuda aktiviteter som ger stimulans och personlig utveckling. Alla barn ska behandlas lika vad gäller tillgång och deltagande. Aktiviteterna ska stimulera både flickors och pojkars deltagande, främja integration och skapa nya kontaktytor mellan barn med olika social bakgrund.

- Även om många av oss längtar till sommarens sol och semester lever alltför många barn i fattigdom. Vi vill ge dessa barn en mer meningsfull fritid under sommaren, säger gymnasie- och kunskapslyftsminister Aida Hadzialic.

För uppdragets genomförande får Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor varje år, till och med 2019, disponera 200 000 000 kronor varav högst 1 300 000 kronor för egna kostnader för hanteringen av detta. Övriga medel ska fördelas till kommunerna som planerar att utveckla och genomföra kostnadsfria sommarlovsaktiviteter.

Kontakt

Gösta Brunnander, pressekreterare hos Aida Hadzialic, 072-544 28 66

Prenumerera