Regeringen ser över förutsättningarna för studenternas inflytande

Studenternas medverkan i och inflytande över universitets och högskolors utveckling och verksamhet är en viktig förutsättning för utbildning av hög kvalitet. Därför ger regeringen nu Universitetskanslerämbetet (UKÄ) i uppdrag att analysera vad som behövs för ett starkt och oberoende studentinflytande.

- Sveriges studenter ska ha goda möjligheter att påverka universitet och högskolors verksamhet. Då behöver förutsättningarna finnas för att landets studentkårer ska kunna vara en oberoende part, det är därför vi ger uppdrag att se över studentinflytandet efter kårobligatoriets avskaffande, säger Helene Hellmark Knutsson, minister för högre utbildning och forskning.
 
Sedan kårobligatoriets avskaffande 2010 finns oroande signaler om ojämna förutsättningar som medför ett sämre inflytande för studenterna och en risk för beroendeställning för landets studentkårer. I UKÄ:s nya uppdrag ska särskilt frågor om kårernas jämlika villkor och deras förutsättningar att självständigt bedriva ett meningsfullt studentinflytande ses över. Uppdraget innebär också att UKÄ ska se över behov av åtgärder och, om det behövs, lämna förslag på sådana. Uppdraget ska redovisas senast den 1 februari 2017.

Kontakt

Helena Paues, pressekreterare hos Helene Hellmark Knutsson, 072-209 45 20

Prenumerera