Regeringen vill införa en nationell referensram för kvalifikationer

I dag överlämnar regeringen en proposition till riksdagen där bedömningen görs att en nationell referensram för kvalifikationer bör införas. Med kvalifikation avses till exempel examina, certifikat och diplom. Syftet med referensramen är att underlätta jämförelser av kvalifikationer både nationellt och internationellt. Det ska alltså bli enklare för enskilda personer, arbetsgivare och utbildningsanordnare i olika länder att förstå på vilken nivå en kvalifikation ligger, vilket kan underlätta för enskilda att få arbete eller att studera i andra europeiska länder som också har nationella referensramar.

Den nationella referensramen beskriver kunskaper, färdigheter och kompetenser på åtta nivåer. I ett första steg inplaceras vissa utbildningar inom det offentliga utbildningssystemet, bland annat grundskola, gymnasieskola och högskola. I ett andra steg öppnas möjligheten för andra utbildningsanordnare, inom exempelvis fackförbund, näringsliv, idrottsföreningar och organisationer, att ansöka om att få en nivåplacering i referensramen. Ansökan ska prövas av Myndigheten för yrkeshögskolan och kunna överklagas till Överklagandenämnden för högskolan. Det är regeringens förhoppning att referensramen ska underlätta validering och rörlighet på arbetsmarknaden. Regleringen i sin helhet bedöms kunna träda i kraft vid årsskiftet.

- Den nationella referensramen kommer att förenkla för människor som vill visa för framtida arbetsgivare vilken nivå deras kunskaper och kompetenser ligger. Reformen är efterlängtad av näringslivet och jag är glad att vi nu tagit ett första stort steg mot införandet, säger Aida Hadzialic, gymnasie- och kunskapslyftsminister.

Propositionen på regeringens webbplats: http://www.regeringen.se/pub/jsp/polopoly.jsp?d=19892&a=257124

Kontakt

Sofie Rudh, pressekreterare hos Aida Hadzialic, 072-545 74 21

Prenumerera