Regeringens satsning: 5,8 miljoner kronor till fritidsverksamheten i Stockholms län

Utökade öppettider och mer kvalitet i verksamheten – det är målet med regeringens fritidssatsning på 50 miljoner kronor för hela landet. Av stödet får kommunerna i Stockholms län rekvirera 5,8 miljoner kronor.

På somrarna ska det finnas en bra och öppen fritidsverksamhet i hela landet, även för ungdomar som inte har mycket pengar. En utvecklande och meningsfull fritid får aldrig vara en plånboksfråga. Därför är denna satsning på fritidsverksamheten så viktig, säger gymnasie- och kunskapslyftsminister Anna Ekström.

Fritidsgårdar ger många unga en meningsfull fritid, men fyller en större funktion än så. Fritidsgårdar är många gånger en viktig källa till vuxenstöd och trygghet för unga som inte får det stöd de behöver hemifrån, säger gymnasie- och kunskapslyftsminister Anna Ekström.

Fritidsgårdar och annan öppen fritidsverksamhet är viktiga mötesplatser i kommunerna, där unga kan få nya erfarenheter och kunskaper som ökar deras möjligheter till etablering i arbets- och samhällslivet. Men tillgängligheten behöver öka. Det kan dels handla om utökade öppettider, inte minst under sommaren, men också om att utveckla mer inkluderande arbetssätt eller bättre spridning av information så att fler unga besöker verksamheten.

Dessutom vill regeringen höja kvaliteten i den här typen av verksamhet för ungdomar runt om i landet. I vårändringsbudgeten för 2018 har regeringen därför satsat totalt 50 miljoner kronor för detta ändamål under 2018.

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) får nu i uppdrag att fördela dessa medel och följa upp satsningen. Satsningen innebär att det finns drygt 5,8 miljoner kronor i stöd till fritidsgårdar och motsvarande öppen fritidsverksamhet i Stockholms län. Syftet är att unga i åldern 13–20 år ska kunna delta i mer verksamhet och få ut mer av deltagandet.

Kommuner som vill delta ska rekvirera medel hos MUCF senast den 30 november 2018. Av stödet fördelas 20 000 kronor per kommun i grundbelopp. Resterande belopp har räknats fram med hjälp av en fördelningsnyckel baserad på statistik över antalet unga i åldern 0–20 år i hushåll med försörjningsstöd i respektive kommun.

Satsningen på fritidsverksamhet för unga bygger på en överenskommelse mellan regeringspartierna och Vänsterpartiet.

Pressmeddelande: Mer pengar under 2018 till fritidsverksamhet för unga

Så mycket får kommunerna i Stockholms län rekvirera till sina fritidsverksamheter

Stockholms län
Upplands Väsby 111 654 kr
Vallentuna 60 199 kr
Österåker 77 619 kr
Värmdö 77 619 kr
Järfälla 262 535 kr
Ekerö 69 311 kr
Huddinge 241 632 kr
Botkyrka 343 202 kr
Salem 60 735 kr
Haninge 240 024 kr
Tyresö 95 039 kr
Upplands-Bro 98 790 kr
Nykvarn 40 636 kr
Täby 91 019 kr
Danderyd 46 531 kr
Sollentuna 171 685 kr
Stockholm 2 201 746 kr
Södertälje 511 770 kr
Nacka 192 321 kr
Sundbyberg 141 134 kr
Solna 79 227 kr
Lidingö 66 095 kr
Vaxholm 35 544 kr
Norrtälje 184 817 kr
Sigtuna 188 301 kr
Nynäshamn 117 014 kr
Summa 5 806 199 kr


Kontakt

Malin Appelgren, pressekreterare hos Anna Ekström, 072-208 96 16

Taggar:

Prenumerera