Regeringens satsning: 7,9 miljoner kronor till fritidsverksamheten i Skåne län

Utökade öppettider och mer kvalitet i verksamheten – det är målet med regeringens fritidssatsning på 50 miljoner kronor för hela landet. Av stödet får kommunerna i Skåne län rekvirera 7,9 miljoner kronor.

På somrarna ska det finnas en bra och öppen fritidsverksamhet i hela landet, även för ungdomar som inte har mycket pengar. En utvecklande och meningsfull fritid får aldrig vara en plånboksfråga. Därför är denna satsning på fritidsverksamheten så viktig, säger gymnasie- och kunskapslyftsminister Anna Ekström.

Fritidsgårdar ger många unga en meningsfull fritid, men fyller en större funktion än så. Fritidsgårdar är många gånger en viktig källa till vuxenstöd och trygghet för unga som inte får det stöd de behöver hemifrån, säger gymnasie- och kunskapslyftsminister Anna Ekström.

Fritidsgårdar och annan öppen fritidsverksamhet är viktiga mötesplatser i kommunerna, där unga kan få nya erfarenheter och kunskaper som ökar deras möjligheter till etablering i arbets- och samhällslivet. Men tillgängligheten behöver öka. Det kan dels handla om utökade öppettider, inte minst under sommaren, men också om att utveckla mer inkluderande arbetssätt eller bättre spridning av information så att fler unga besöker verksamheten.

Dessutom vill regeringen höja kvaliteten i den här typen av verksamhet för ungdomar runt om i landet. I vårändringsbudgeten för 2018 har regeringen därför satsat totalt 50 miljoner kronor för detta ändamål under 2018.

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) får nu i uppdrag att fördela dessa medel och följa upp satsningen. Satsningen innebär att det finns drygt 7,9 miljoner kronor i stöd till fritidsgårdar och motsvarande öppen fritidsverksamhet i Skåne län. Syftet är att unga i åldern 13–20 år ska kunna delta i mer verksamhet och få ut mer av deltagandet.

Kommuner som vill delta ska rekvirera medel hos MUCF senast den 30 november 2018. Av stödet fördelas 20 000 kronor per kommun i grundbelopp. Resterande belopp har räknats fram med hjälp av en fördelningsnyckel baserad på statistik över antalet unga i åldern 0–20 år i hushåll med försörjningsstöd i respektive kommun.

Satsningen på fritidsverksamhet för unga bygger på en överenskommelse mellan regeringspartierna och Vänsterpartiet.

Pressmeddelande: Mer pengar under 2018 till fritidsverksamhet för unga

Så mycket får kommunerna i Skåne län rekvirera till sina fritidsverksamheter

Skåne län
Svalöv 79 763 kr
Staffanstorp 69 043 kr
Burlöv 84 855 kr
Vellinge 50 551 kr
Östra Göinge 112 190 kr
Örkelljunga 54 571 kr
Bjuv 94 235 kr
Kävlinge 67 167 kr
Lomma 51 623 kr
Svedala 67 703 kr
Skurup 55 107 kr
Sjöbo 73 599 kr
Hörby 82 979 kr
Höör 71 455 kr
Tomelilla 74 135 kr
Bromölla 69 311 kr
Osby 82 711 kr
Perstorp 60 735 kr
Klippan 71 723 kr
Åstorp 116 746 kr
Båstad 66 095 kr
Malmö 3 360 823 kr
Lund 372 949 kr
Landskrona 325 782 kr
Helsingborg 914 567 kr
Höganäs 61 807 kr
Eslöv 172 757 kr
Ystad 75 207 kr
Trelleborg 179 993 kr
Kristianstad 492 743 kr
Simrishamn 71 991 kr
Ängelholm 100 934 kr
Hässleholm 230 108 kr
Summa 7 915 958 kr


Kontakt

Malin Appelgren, pressekreterare hos Anna Ekström, 072-208 96 16

Taggar:

Prenumerera