Samlat grepp kring unga som varken arbetar eller studerar - Aida Hadzialic presenterar samordnare och nationell strategi

I morgon den 27 november presenterar gymnasie- och kunskapslyftsminister Aida Hadzialic en nationell samordnare och en strategi för unga som varken arbetar eller studerar.

Regeringen har tidigare fattat beslut om att tillsätta en nationell samordnare för unga som varken arbetar eller studerar, vilket aviserades i statsministerns första maj-tal. Samordnaren ska främja förbättrad samverkan mellan myndigheter, kommuner, landsting och organisationer på nationell, regional och lokal nivå kring insatser för unga som varken arbetar eller studerar. I samband med pressträffen presenteras också en strategi för de åtgärder som regeringen har vidtagit eller avser att vidta för unga som varken arbetar eller studerar.
 
Det kommer finnas möjlighet till enskilda intervjuer och pressträffen kommer webbsändas på regeringen.se. Medtag presslegitimation.
 
Tid: 11.00
 
Plats: Pressrummet, Rosenbad

Kontakt

Anders H Eriksson, politiskt sakkunnig hos Aida Hadzialic, 072-518 89 77

Sanna Ranman, politiskt sakkunnig hos Aida Hadzialic, 072-502 13 19

Prenumerera