Samtliga kommuner i Skåne tar del av lågstadiesatsningen

Regeringens satsning på fler anställda i förskoleklass, lågstadiet och fritidshem har mött stort intresse. När Statens skolverk nu betalar ut medel får samtliga kommuner i Skåne län ta del av satsningen. Nytt för i år är att regeringen, utöver medel till anställningar i lågstadiet, även tillfört medel till anställningar i fritidshem. Totalt beviljas Skåne läns kommuner 324,8 miljoner i lågstadiesatsningen och den del som berör fritidshem.

Förra hösten införde regeringen ett statsbidrag för de lägre årskurserna i grundskolan och motsvarande skolformer samt viss annan utbildning (lågstadiesatsningen). Syftet med satsningen är att höja utbildningens kvalitet för de lägre årskurserna och ge lärare i förskoleklass och årskurs 1–3 mer tid för varje elev. När nu medel ska betalas ut för andra året i lågstadiesatsningen ingår även fritidshemmen och i år går hela summan till personal. Delar av lågstadiesatsningen är i år öronmärkt för att stödja skolor med stora behov och främja jämlikhet. Medel kommer användas både till att behålla den personal som anställdes med medlen förra året och till att anställa ny personal.

Regeringen avsätter totalt 2,8 miljarder för satsningen läsåret 2016/2017, varav 239,5 miljoner beviljas fristående huvudmän. Skåne läns kommuner får 324,8 miljoner, och därutöver får fristående huvudmän i regionen också ta del av satsningen.  

- Varje barn ska få det stöd de behöver i tid. Därför investerar vi mycket i de tidigaste åren, i lågstadiet och i fritids. Vi kan också se nu att trots en svår lärarbrist anställs fler pedagoger i skolan, förskoleklass och fritids. Då får lärarna också mer tid med sina elever och eleverna mer tid med sina lärare, säger utbildningsminister Gustav Fridolin.  

Fördelning av medel i lågstadiesatsningen och den del av satsningen som berör fritidshem 2016/2017, Skåne läns kommuner:

Svalövs kommun, 5,9 miljoner
Staffanstorps kommun, 6,9 miljoner
Burlövs kommun, 8,0 miljoner
Vellinge kommun, 7,3 miljoner
Östra Göinge kommun, 6,5 miljoner
Örkelljunga kommun, 4,4 miljoner
Bjuvs kommun, 3,9 miljoner
Kävlinge kommun, 7,0 miljoner
Lomma kommun, 8,1 miljoner
Svedala kommun, 6,6 miljoner
Skurups kommun, 3,3 miljoner
Sjöbo kommun, 3,3 miljoner
Hörby kommun, 3,7 miljoner
Höörs kommun, 3,1 miljoner
Tomelilla kommun, 4,7 miljoner
Bromölla kommun, 3,1 miljoner
Osby kommun, 5,2 miljoner
Perstorps kommun, 4,9 miljoner
Klippans kommun, 6,1 miljoner
Åstorps kommun, 5,7 miljoner
Båstad kommun, 2,8 miljoner
Malmö kommun, 68,1 miljoner
Lunds kommun, 27,7 miljoner
Landskrona kommun, 18,2 miljoner
Helsingborgs kommun, 27,3 miljoner
Höganäs kommun, 6,2 miljoner
Eslövs kommun, 8,3 miljoner
Ystad kommun, 6,2 miljoner
Trelleborgs kommun, 10,3 miljoner
Kristianstads kommun, 19,0 miljoner
Simrishamns kommun, 2,1 miljoner
Ängelholms kommun, 9,6 miljoner
Hässleholms kommun, 11,2 miljoner

Utöver medlen som går direkt till kommunerna finns även fristående huvudmän i regionen som får ta del av satsningen.

Samtliga av Skolverket beviljade bidrag till kommunala och fristående huvudmän:  

Huvudmän som beviljats bidrag i lågstadiesatsningen: http://www.skolverket.se/polopoly_fs/1.254093!/Menu/article/attachment/huvudman_beviljats_bidrag_lagstadiesatsningen_2016.pdf

Huvudmän som beviljats bidrag i den del av satsningen som berör fritidshem: http://www.skolverket.se/polopoly_fs/1.254091!/Menu/article/attachment/Huvudman_beviljat_bidrag_fritidshemssatsningen_2016.pdf

Kontakt

Hanna Hessling, pressekreterare hos Gustav Fridolin, 072-557 38 01

Prenumerera